image banner
Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
Xác địnhcông tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tácxây dựng Đảng, trong thời gian qua, Thị ủy Hoàng Mai đã từng bước nâng cao chấtlượng và hiệu quả công tác giám sát mở rộng trên tất cả các lĩnh vực; kiểm tratheo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễphát sinh vi phạm. Để công tác kiểm tra, giám sát đượcthực hiện có hiệu quả, hàng năm Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủyxây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát từ đầu năm một cách cụ thể,phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ. Đồng thời, hướng dẫn các đảng ủy,chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng,nhiệm vụ của mình.


Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo công tác xử lý sau kiểm tra, giám sát”

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy giao trách nhiệm cho Ủy ban Kiểm tra chủ động, bám sát tình hình thực tiễn, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những địa phương, đơn vị, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực như: Công tác quản lý đất đai, phòng chống tham nhũng, tài chính, kê khai tài sản...; xác định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Kiểm tra các cấp; kịp thời xem xét giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, không để xảy ra những vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, kịp thời ngăn chặn, cảnh báo vi phạm của đảng viên. Cùng với đó kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã tham mưu cấp ủy, tiến hành kiểm tra được 45 lượt tổ chức, giám sát chuyên đề đối với 37 tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 13 tổ chức đảng, 29 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 47 tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát chuyên đề đối với 42 tổ chức và 44 đảng viên. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của tổ chức và đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; việc thực hiện quy chế làm việc cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao... Qua đó, giúp cấp ủy kịp thời định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo và xem xét, xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, sau mỗi buổi kiểm tra, giám sát tại cơ sở đều có trao đổi tình hình, những kiến nghị về vấn đề cần chấn chỉnh, giúp cơ sở đảng và đảng viên kịp thời khắc phục những hạn chế.

Đồng chí Hồ Sỹ Tùng, UV BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị cho biết, ngoài việc kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên về thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, nét mới trong công tác kiểm tra Đảng ở thị xã thời gian tới là tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nổi cộm, bức xức, báo chí nêu nhiều.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Thị ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra các cấp nêu cao trách nhiệm trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát, lựa chọn trong kiểm tra dấu hiệu vi phạm, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và chủ đề công tác năm, xử lý nghiêm minh những trường hợp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, đặc biệt là các kết luận chuyên đề của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy để đảm bảo các kết luận được thực hiện nghiêm minh, hiệu quả.

Quang Minh


 • Những “chiến sỹ” thầm lặng tại các khu cách ly tập trung

  Với nhiệm vụ thực hiện giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của người được cách ly theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế trong quá trình tổ chức cách ly, những ngày qua đội ngũ nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung đã không quản ngại khó khăn và tính chất phức tạp của dịch bệnh để cùng chia lửa với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Họ - những là những chiến sỹ thầm lặng đã “cùng ăn, cùng ở” tại các khu cách ly.

 • Chăm lo công tác an sinh xã hội

  Cùng vớiphát triển kinh tế, những năm qua, công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bànthị xã được Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã và các tổ chức đoàn thể, hội quantâm, chăm lo chu đáo. Nhờ  đó, cuộc sốngcác gia đình chính sách, hộ nghèo trên được cải thiện đáng kể.

 • Quỳnh Thiện hướng tới xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị

  Được mệnhdanh là “con chim đầu đàn” trong chiến lược phát triển của thị xã, Quỳnh Thiệncó sự chuyển mình nhanh chóng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lối sống của người dânchuyển biến nhanh sang đô thị, nhân dân đồng lòng, sát cánh với Đảng bộ, chínhquyền hướng tới xây dựng phường trở thành đơn vị chuẩn văn minh đô thị trướcnăm 2025.

 • Công đoàn thị xã: điểm tựa vững chắc cho công chức, viên chức và người lao động

  Xây dựng tổchức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn. Côngđoàn có vững mạnh thì mới có đủ vị thế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ bảncủa mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, là điểm tựacủa đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ), đáp ứngyêu cầu trong tình hình mới.

 • THỊ XÃ HOÀNG MAI – HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI III

  Nhiệm kỳ2015 - 2020, với sự quan tâm định hướng, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Thường vụ Tỉnhủy và các ngành cấp trên, từ việc khơi dậy và phát huy nội lực trong, ngoài thịxã, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, sự nỗ lực, tin tưởng và ủnghộ của nhân dân, trên bản đồ phía Bắc của tỉnh Nghệ An đang hiển diện một màu sắctươi mới của đô thị trẻ, từng bước trở thành một vùng kinh tế năng động, cựctăng trưởng của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng thị xã trở thành đô thị loạiIII.

 • Nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”

  Sinh thờiChủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéothì việc gì cũng thành công”. Vận dụng quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ ChíMinh, trong những năm qua, Hoàng Mai đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thốngchính trị, nòng cốt là hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  từ thị xã xuống cơ sở trong việc xây dựng vànhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

 • Công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng

  Công tác tổchức cán bộ có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần quyết địnhđến việc thành bại trong tổ chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng. Quan điểm, tưtưởng tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khóa XII đãnhấn mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng toàn diện, cả về tư tưởng, đạo đức,tổ chức và nhất là công tác cán bộ, coi đây là then chốt của nhiệm vụ then chốt.

 • Xây dựng mô hình dân vận khéo: Ít nhưng tiêu biểu

  Đólà chỉ đạo của Phó Bí thư Thị ủy Đàm Hữu Hồng khi kiểm tra tình hình triển khaicác mô hình dân vận khéo của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai vàochiều 29/5. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Tề - Trưởng Ban dân vận Thị ủy.

 • Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở

  Cán bộ và công tác cán bộ cóvai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng,là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căndặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bạiđều do cán bộ tốt hoặc kém”.

 • Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

  Xác địnhcông tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tácxây dựng Đảng, trong thời gian qua, Thị ủy Hoàng Mai đã từng bước nâng cao chấtlượng và hiệu quả công tác giám sát mở rộng trên tất cả các lĩnh vực; kiểm tratheo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễphát sinh vi phạm. Để công tác kiểm tra, giám sát đượcthực hiện có hiệu quả, hàng năm Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủyxây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát từ đầu năm một cách cụ thể,phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ. Đồng thời, hướng dẫn các đảng ủy,chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng,nhiệm vụ của mình.

Thông tin mới nhất
Đăng nhập
mage banner
Trang chủ | Hỏi đáp | Thư điện tử | Sơ đồ cổng | Liên hệ-Góp ý

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ HOÀNG MAI
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Văn, UVBTV - Phó Chủ tịch UBND
Trụ sở: Khối Sỹ Tân - Phường Quỳnh Dị - Thị xã Hoàng Mai
Điện thoại: 02383.666.456. Fax: 0383.666.456