Thủ tục giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Người hoạt động kháng chiến hoặc thân nhân của họ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật nộp tại UBND cấp xã nơi cư trú.

* Bước 2: Ban chính sách xã kiểm tra hồ sơ. Nếu thiếu thì hướng dẫn đối tượng bổ sung kịp thời. Nếu hồ sơ đầy đủ thì Họp Hội đồng xác nhận người có công để xét từng trường hợp và lập biên bản, danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học và chuyển đến Phòng Lao động Thương binh XH - UBND cấp huyện.

* Bước 3: Phòng LĐTBXH xem xét hồ sơ và trình UBND cấp huyện cấp giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với người đủ điều kiện.

Thời gian nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết)

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản khai cá nhân (theo mẫu)

- Một trong các giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến: Lý lịch; quyết định phục viên, xuất ngũ; Giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sỹ giải phóng hoặc giấy tờ liên quan đến hoạt động ở chiến trường.

- Một trong các giấy tờ chứng nhận tình trạng bệnh tật:

+ Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên kết luận mắc một trong những bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin.

+ Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống mà liệt hai chi dưới của Sở LĐTBXH hoặc Trung tâm điều dưỡng TB, BB thuộc Bộ Lao động - TBXH;

+ Giấy chứng nhận tình trạng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật của UBND cấp xã.

- Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã. Biên bản phải có chữ ký và dấu của: Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

* Số lượng hồ sơ:   01 bộ

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận.
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định 54/2006/N Đ-CP ngày 26/5/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng.

* Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 sửa đổi, bổ sung mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng.


Biểu mẫu kèm theo: