Số/Ký hiệu văn bản 09/2016/CT-UBND
Ngày ban hành Feb 26, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hưu Tuy
Trích yếu Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xử lý xây dựng trái phép trên địa bàn thị xã
Nội dung Xem nội dung tại đây

Tài liệu đính kèm