Số/Ký hiệu văn bản 769/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 18, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Tuy
Trích yếu Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của thị xã Hoàng Mai
Nội dung

Tài liệu đính kèm