Số/Ký hiệu văn bản 06/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 6, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Tuy
Trích yếu Về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp thị xã Hoàng Mai
Nội dung

Tài liệu đính kèm