Số/Ký hiệu văn bản Số: 08/QĐ-UBND
Ngày ban hành Feb 25, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Tuy
Trích yếu Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm