Số/Ký hiệu văn bản 768/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 18, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Tuy
Trích yếu Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2017 của thị xã Hoàng Mai
Nội dung

Tài liệu đính kèm