Số/Ký hiệu văn bản 78 /QĐ-UBND
Ngày ban hành Feb 22, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Tuy
Trích yếu Quyết định về việc công bố kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND thị xã Hoàng Mai ban hành từ 31/12/2016 trở về trước
Nội dung

Tài liệu đính kèm