Số/Ký hiệu văn bản 08/2016/CT-UBND
Ngày ban hành Feb 26, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Tuy
Trích yếu về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã
Nội dung Xem nội dung tại đây

Tài liệu đính kèm