Số/Ký hiệu văn bản 07/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 6, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Tuy
Trích yếu Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan HĐND và UBND thị xã Hoàng Mai
Nội dung

Tài liệu đính kèm