Số/Ký hiệu văn bản Số: 10/2016/CT-UBND
Ngày ban hành Feb 26, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Tuy
Trích yếu Về việc tăng cương công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai
Nội dung

Tài liệu đính kèm