Số/Ký hiệu văn bản 05/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành May 23, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Tuy
Trích yếu Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai
Nội dung

Tài liệu đính kèm