Số/Ký hiệu văn bản Số: 09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành Feb 25, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Tuy
Trích yếu Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016
Nội dung

Tài liệu đính kèm