Số/Ký hiệu văn bản 1610/QD-UBND
Ngày ban hành Dec 25, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Hữu Tuy
Trích yếu Quyết định về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND thị xã Hoàng Mai
Nội dung Quyết định về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND thị xã Hoàng Mai

Tài liệu đính kèm