Số/Ký hiệu: 178/UBND-KT
Ngày ban hành: 23/05/2015
Người ký: Nguyễn Hữu Tuy
Trích yếu: Lựa chọn hạng mục công trình để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Nội dung: Lựa chọn hạng mục công trình để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Tài liệu đính kèm