Văn bản quy phạm pháp luật
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
769/QĐ-UBND 18/07/2017 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của thị xã Hoàng Mai
768/QĐ-UBND 18/07/2017 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2017 của thị xã Hoàng Mai
13/2016/CT-UBND 29/06/2016 Về việc tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.
07/2016/QĐ-UBND 06/06/2016 Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan HĐND và UBND thị xã Hoàng Mai
06/2016/QĐ-UBND 06/06/2016 Về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp thị xã Hoàng Mai
05/2016/QĐ-UBND 23/05/2016 Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai
12/2016/CT-UBND 08/04/2016 Về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
11/2016/CT-UBND 08/04/2016 về việc tăng cường các biện pháp chống chặt phá rừng trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016
10/2016/CT-UBND 26/02/2016 Về việc tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai
09/2016/CT-UBND 26/02/2016 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xử lý xây dựng trái phép trên địa bàn thị xã
08/2016/CT-UBND 26/02/2016 về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã
07/2016/CT-UBND 26/02/2016 Về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã Hoàng Mai
Số: 10/2016/CT-UBND 26/02/2016 Về việc tăng cương công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai
Số: 09/2016/QĐ-UBND 25/02/2016 Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016
Số: 08/QĐ-UBND 25/02/2016 Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
Số: 07/2016/CT-UBND 22/02/2016 Về tổ chức đợt thi hành án cao điểm
Số: 06/2016/QĐ-UBND 17/02/2016 Ba hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã Hoàng Mai
Số: 05/2016/CT-UBND 16/02/2016 Về việc thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 04/2016/CT-UBND 28/01/2016 Chỉ thị về công tác Thú y
Số: 03/2016/CT-UBND 19/01/2016 Về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Thâ
<<   <  1  2  3  4  >  >>