GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: linkcb
 
 
 
Thông báo Kết quả điểm xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoàng Mai năm 2015
chương trình công tác năm 2016 của UBND thị xã Hoàng Mai
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Tuy, Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 12/2015
Thông báo thời gian và nội dung sát hạch viên chức ngành giáo dục năm 2015
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Tuy, Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 11/2015
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Tuy, Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 10/2015
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Tuy, Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 9/2015
Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của đồng chí Lê Sỹ Chiến Phó chủ tịch UBND thị xã về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tình, xóm 22, xã Quỳnh Vinh (lần đầu).
Kết luận số 1015/KL-UBND ngày 10/11/2015 về việc thanh tra quản lý tài chính từ tại xã Quỳnh Trang

1.     Kết luận số 1015/KL-UBND ngày 10/11/2015 của đồng chí Nguyễn Hữu Tuy, chủ tịch UBND thị xã về việc thanh tra quản lý tài chính từ năm 2012 đến năm 2014, thanh tra quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình từ năm 2010 đến năm 2014 tại xã Quỳnh Trang.

Kết luận thanh tra số 918 về việc trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng
Kết luận thanh tra số 918/KL-UBND ngày 08/10/2015 của đồng chí Nguyễn Hữu Tuy, Chủ tịch UBND thị xã về việc trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thanh tra việc thực hiện công vụ tại UBND xã Quỳnh Lộc.
 
<<  <  ...  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu