GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: linkcb
 
 
 
Kết luận thanh tra số 918 về việc trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng
Kết luận thanh tra số 918/KL-UBND ngày 08/10/2015 của đồng chí Nguyễn Hữu Tuy, Chủ tịch UBND thị xã về việc trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thanh tra việc thực hiện công vụ tại UBND xã Quỳnh Lộc.
Kết luận thanh tra số 784/KL-UBND ngày 04/9/2015 của đồng chí Nguyễn Hữu Tuy chủ tịch UBND thị xã về việc thu chi ngân sách và các khoản đóng góp năm 2012-2014 tại trường Mầm non Quỳnh Thiện.
2. Kết luận thanh tra số 527/KL-UBND ngày 22/6/2015 của đồng chí Nguyễn Hữu Tuy chủ tịch UBND thị xã về việc thu chi ngân sách và thu chi các khoản đóng góp năm 2012-2014 tại trường THCS Quỳnh Lập.
Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của đồng chí Nguyễn Hữu Tuy chủ tịch UBND thị xã về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Tiến, khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện (lần đầu)
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Tuy, Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 8/2015
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Tuy, Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 7/2015
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Tuy, Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp thường kỳ UBND thị xã tháng 06/2015
Thông báo phê duyệt kết quả xét tuyển hợp đồng lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo bậc Mầm non năm 2015
Thông báo kết quả điểm xét tuyển hợp đồng lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo bậc Mầm non năm 2015
 
<<  <  ...  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu