Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hoàng Mai: Hơn 200 cán bộ đoàn, đội được tập huấn nghiệp vụ và học tập lý luận chính trị Hoàng Mai: Hơn 200 cán bộ đoàn, đội được tập huấn nghiệp vụ và học tập lý luận chính trị
 
Hoàng Mai: Hơn 200 cán bộ đoàn, đội được tập huấn nghiệp vụ và học tập lý luận chính trị (20/07/2019 02:55 PM)

Sáng ngày 19/7, Thị đoàn Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm bồi bưỡng Chính trị thị xã đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội năm 2019 và học tập 6 bài lý luận chính trị cho hơn 200 cán bộ đoàn, đội chủ chốt trên địa bàn thị xã.


Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các bạn đoàn viên, thanh niên đã được tìm hiểu, học tập 6 bài lý luận của Bộ Chính trị về:  Chủ nghĩa Mác - Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở của Cách mạng Việt Nam;  Đảng Cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam;  Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay;  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam ; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;  Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.    


Đồng chí Hồ Cảnh Thuận, Bí thư Thị đoàn khai mạc lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn - Hội  vững mạnh thúc đẩy công tác thanh niên ngày càng phát triển./.

Thu Trang - Thu Hiền


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu