Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Ban Tuyên giáo Thị ủy tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018 Ban Tuyên giáo Thị ủy tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018
 
Ban Tuyên giáo Thị ủy tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018 (11/01/2019 07:32 AM)

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo là chỉ đạo của đồng chí Đàm Hữu Hồng – Phó bí thư Thường trực thị ủy tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thị xã luôn được Đảng ủy các cấp quan tâm thực hiện trên tất cả các mặt. Đặc biệt đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, chỉ đạo định hướng và phát huy vai trò báo chí, xuất bản; chỉ đạo định hướng phát huy vai trò văn hóa, văn nghệ hướng vào phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. Toàn ngành tuyên giáo đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp chỉ đạo, triển khai việc học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thị ủy và cấp ủy cơ sở đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kịp thời, nghiêm túc, có chất lượng. Tiếp tục duy trì thường xuyên, kịp thời công tác thông tin; chủ động nắm bắt và tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đã tích cực tuyên truyền, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, bảo đảm quốc phòng, an ninh.Đồng chí Đặng Văn Hoàng- Phó Ban tuyên giáo Thị ủy đọc báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo ở thị xã Hoàng Mai trong năm qua vẫn bộc lộ một số tồn tại hạn chế như: Việc sơ, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số cơ sở chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng trong việc tổ chức hội nghị báo cáo viên. Việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội và xử lý thông tin dư luận xã hội ở một số xã, phường chưa tốt, còn để đơn thư, báo chí phản ánh...Công tác đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng Internet, mạng xã hội còn bất cập, thông tin phản bác chậm hiệu quả không cao và ít có bài viết chất lượng, chuyên sâu. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở cơ sở chưa rõ nét...

 Về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã chủ động tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên cho Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt; đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện kế hoạch mở lớp. Trong năm đã mở được 46/49 lớp với 4.201 lượt học viên = 94,6%. Trong đó, số lớp mở tại Trung tâm: 38 lớp; tổ chức tại cơ sở khác: 8 lớp.

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận và tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân của những mặt còn hạn chế. Đồng thời đã thống nhất đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu cho phương hướng hoạt động năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đàm Hữu Hồng đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà ngành tuyên giáo đã nỗ lực đạt được trong năm 2018. Đồng thời cũng đã chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế như chưa có tính đột phá trong công tác tuyên truyền, thời gian mở một số lớp đào tạo bồi dưỡng chưa hợp lí...Từ đó nhấn mạnh trong năm 2019 phải tập trung các nhiệm vụ: Cải cách hành chính công vụ, yêu cầu cán bộ nêu gương, siết chặt kỉ cương kỉ luật; Nâng cao chất lượng cán bộ, yêu cầu Trung tâm bồi dưỡng chính trị rà soát để có kế hoạch đào tạo; Tập trung giải quyết những tồn đọng, tránh tình trạng né tránh khi gặp việc khó nhất là trong xử lí các vấn đề nhạy cảm; Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; Đổi mới công tác tuyên truyền, bồi dưỡng đào tạo; Ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào công tác tuyên truyền... Đồng chí Đàm Hữu Hồng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dịp này, Ban tuyên giáo Trung ương đã trao kỉ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo cho đồng chí Quách Sỹ Hiếu- Phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tuyên giáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng; phát hành và sử dụng báo Đảng cũng được khen thưởng đợt này.Phó Bí thư thị ủy Đàm Hữu Hồng trao kỉ niệm chương của Ban tuyên giáo trung ương cho đồng chí Quách Sỹ HiếuKhen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018.


Thanh Thủy

Đài Hoàng Mai.


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu