Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hoàng Mai quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10 Hoàng Mai quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10
 
Hoàng Mai quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10 (30/07/2019 04:23 PM)

Sáng 30/7, Thị uỷ Hoàng Mai tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng khoá XII. Đồng chí Võ Văn Dũng- Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ dự và chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt nội dung đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng ( khoá XII) gồm: Nghị quyết số 35- NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị " về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ chính trị khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí UVBTV, BCH Đảng bộ Tỉnh, lãnh đạo các cấp tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Võ Văn Dũng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy khai mạc hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng - Bí thư Thị uỷ yêu cầu sau hội nghị này, các đảng bộ và chi bộ cơ sở có kế hoạch tổ chức các lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 10 khóa XII đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đảng bộ, chi bộ; Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đạt hiệu quả cao nhất. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, đồng chí đề nghị các cấp ủy tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra.

Phó Bí thư Thị ủy Đàm Hữu Hồng quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng ( khóa XII)

Thanh Thủy


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu