Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội nghị Ban thường vụ thị ủy lần thứ 52 Hội nghị Ban thường vụ thị ủy lần thứ 52
 
Hội nghị Ban thường vụ thị ủy lần thứ 52 (20/08/2019 03:52 PM)

Sáng ngày 19/8, Ban thường vụ thị ủy thị xã Hoàng Mai tổ chức hội nghị lần thứ 52. Đồng chí Võ Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào một số nội dung như: Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Đề án cải cách hành chính nhà nước thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo; Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04 – NQ/ThU về nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo; Báo cáo 2 năm thực hiện nghị quyết 11 – NQ/ ThU của Ban thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thị xã; kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia chỉnh trang đô thị.

Sau 3 năm thực hiện đề án cải cách hành chính đã có 378 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của thị xã và xã, phường được thực hiện theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông đảm bảo quy định, đạt 81%. Hàng năm, UBND thị xã đã nghiêm túc thực hiện việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính cho ủy ban nhân dân các xã, phường, xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại thi đua cuối năm. Đến nay, thị xã đã hoàn thành 2 đề án sát nhập các đơn vị sự nghiệp. Đồng thời, xây dựng và nâng cao chất lượng đôi ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư ghi nhận những kết quả mà thị xã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao, đòi hỏi cán bộ phải đổi mới sáng tạo hơn nữa để đáp ứng nhu cầu công việc và nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu ở một số đơn vị còn thấp, cần phải gắn cải cách hành chính với việc nêu gương trong thực hiện chỉ thị, kế hoạch của Thị ủy.


Đồng chí Võ Văn Dũng chủ trì và kết luận nội dung hội nghị

Tiếp theo đó, hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo. Đến tháng 6 năm 2019, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 66 %, giải quyết việc làm mới cho 5.260 lao động, tỷ lệ hộ nghèo từ 6,5% năm 2016 giảm xuống còn 2,5% cuối năm 2018; có 864 hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội. Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2019 Bí thư thị ủy yêu cầu cần rà soát đánh giá lại các hộ nghèo để từ đó có giải pháp cụ thể giúp thoát nghèo. Vấn đề giải quyết việc làm, dạy nghề, cần liên kết đào tạo giữa các tổ chức để có đầu ra địa chỉ cụ thể, cần rà soát lại đối tượng có nhu cầu đào tạo nghề.

Đối với báo cáo về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia chỉnh trang đô thị, đồng chí Bí thư yêu cầu các cơ quan đơn vị cần phải căn cứ vào các nội dung luật để có biện pháp bảo vệ, tránh tranh chấp đất rừng, nhất là các khu vực giáp ranh. Cần phải làm rõ lại diện tích đất rừng và đất phòng hộ để quản lý tốt hơn, đồng thời tăng cường tuyên truyền nêu cao trách nhiệm của các chủ rừng, cần phải có phương án, thực tập cháy để giảm thiểu thiệt hại khi có cháy rừng xảy ra. Đối với kế hoạch tổ chức các lễ phát động, cần xác định rõ nội dung cần làm, khảo sát kĩ giao nhiệm vụ cho từng hộ gia đình, từng tổ dân cư, từng xã, phường để chọn 1 điểm chỉ đạo, tổ chức triển khai chỉ đạo một cách có hiệu quả./.

Thu Hiền


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu