Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã Hoàng Mai khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 Bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã Hoàng Mai khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
 
Bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã Hoàng Mai khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 (19/07/2019 01:09 PM)

Ngày 18/7, HĐND thị xã Hoàng Mai tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 2 và bế mạc kì họp. Các đồng chí: Võ Văn Dũng-  Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị  ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Duy Thao-  Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Duy Xuyên- Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa kỳ họp.


Các địa biểu tham dự kì họp

Tại kì họp lần này, có 38 lượt ý kiến thảo luận tại tổ, 21 lượt ý kiến chất vấn tại hội trường và 14 công dân gọi qua đường dây nóng với nhiều câu hỏi. 5 phòng chuyên môn trả lời câu hỏi chất vấn gồm: Phòng Nội vụ; Phòng Văn hóa- Thông tin; Phòng Quản lí đô thị; Phòng Tài chính- Kế hoạch và Ban quản lí dự án. Các ý kiến đại biểu tập trung làm rõ một số nhóm nội dung như: Công tác cải cách hành chính; việc thực hiện Nghị quyết 03- NQ/ThU của BTV Thị ủy Hoàng Mai về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; Tiến độ xây dựng các công trình còn chậm, chất lượng một số công trình, công tác duy tu bảo dưỡng sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng chưa được quan tâm dẫn đến xuống cấp; Tình trạng nợ đọng thuế gia tăng những chưa có giải pháp quản lí Nhà nước để khắc phục; Nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường, hệ thống thoát nước, thu gom xử lí nước thải, rác thải còn hạn chế...


Đại biểu Nguyễn Bá Minh nêu câu hỏi chất vấn cần có giải pháp gì để giảm bớt các cuộc họp?

Trong nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp, lãnh đạo các phòng, ngành liên quan đã làm rõ các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thị xã cũng như các cử tri. Các câu trả lời đi thẳng vào vấn đề mà các đại biểu và nhân dân quan tâm, phân tích sâu về các tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân; đề ra các giải pháp thực hiện.


Ông Hoàng Danh Tấn- Trưởng phòng Nội vụ thị xã giải trình câu hỏi chất vấn

Cũng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Nguyễn Hữu Tuy- Chủ tịch UBND thị xã đã làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu HĐND và cử tri quan tâm; đồng thời nêu lên 1 số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.


Ông Nguyễn Hữu Tuy- Chủ tịch UBND thị xã tiếp thu, giải trình tại kì họp

Tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu- chi ngân sách Nhà nước thị xã Hoàng Mai năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch điều chỉnh nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Nghị quyết về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kì họp thứ 8; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2020.


Các đại biểu biểu quyết các Nghị quyết kì họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Võ Văn Dũng- Bí thư Thị  ủy, Chủ tịch HĐND thị xã khẳng định: để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, đề nghị UBND thị xã cần có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thực hiện đó là: Tiếp tục cải cách hành chính phân định rõ trách nhiệm các ngành, các cấp, của người đứng đầu, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững; quan tâm giải quyết tốt các lĩnh vực, các vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển và đời sống của nhân dân nhất là vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm; xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, giải phóng mặt bằng, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; tập trung tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng. UBND thị xã và các phòng, ban, ngành, các xã phường sớm triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã đã thông qua; quan tâm những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đã được nêu rõ ở các lĩnh vực; những việc chính đáng mà cử tri và đại biểu có ý kiến, nhất là các kiến nghị đã có thời gian dài nhưng giải quyết chưa xong. Tập trung đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND nhất là công tác giám sát của Thương trực HĐND, các ban các tổ đại biểu. Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 -2020 và Nghị quyết 11-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ trong việc thực hiện nhiệm vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả của cơ quan dân cử tại địa phương.


Bí thư Thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kì họp

Thanh Thủy


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu