Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội nghị Ban thường vụ Thị uỷ Hoàng Mai lần thứ 56 Hội nghị Ban thường vụ Thị uỷ Hoàng Mai lần thứ 56
 
Hội nghị Ban thường vụ Thị uỷ Hoàng Mai lần thứ 56 (26/11/2019 06:47 PM)

Sáng 26/11, BTV Thị uỷ Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị lần thứ 56 để nghe và cho ý kiến về một số báo cáo tổng kết năm 2019 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã khoá II, nhiệm kì 2020-2025. Đồng chí Võ Văn Dũng- TUV, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị. 


Toàn cảnh hội nghị

Trong buổi sáng, hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng và nhiệm vụ năm 2020; Chương trình làm việc của BTV năm 2020; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của BTV Thị ủy năm 2019; Chương trình kiểm tra, giám sát của BTV Thị ủy, UBKT, thanh tra năm 2020.  Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện các cơ quan tham mưu trình bày dự thảo các văn bản; trên tinh thần xây dựng, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đồng chí trong BTV đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, bổ sung vào dự thảo các văn bản trình tại hội nghị. Đặc biệt là dành nhiều thời gian để trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề như mức tăng trưởng kinh tế, tổng giá trị xây dựng cơ bản, công tác xây dựng Đảng, công tác phối hợp giữa cơ quan Thống kê và các ngành trong việc chốt số liệu, những tồn tại, hạn chế...

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, kết luận nội dung về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng và nhiệm vụ năm 2020, đồng chí chủ trì hội nghị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan tham mưu trong việc chuẩn bị các văn bản trình hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2020 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các vấn đề: tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc, khó khăn của các năm cho đến năm 2019; Cải cách hành chính; Cải thiện môi trường đầu tư và GPMB; Hoàn thiện kết cấu hạ tầng; Chú trọng công tác xây dựng Đảng và chính quyền; Đẩy mạnh nuôi trồng và chế biến thủy sản; Phát triển các làng nghề và làng có nghề, củng cố các sản phẩm; Hình thành các trung tâm dịch vụ của các xã, phường; Tập trung các lĩnh vực văn hóa- xã hội, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục; Tiếp tục thực hiện chương trình 126; Tập trung đào tạo nghề và dạy nghề.

Đối với nội dung các chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, Bí thư Thị ủy Võ Văn Dũng kết luận: Cần đưa thêm vào nội dung thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát một nhóm việc đã thực hiện tốt trong năm 2019 như: giám sát, kiểm tra, xử lí các vấn đề dư luận quan tâm và cấp ủy chỉ đạo giải quyết các đơn thư; Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác thanh tra, kiểm tra; Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm công tác quản lí đất đai, cấp phép xây dựng; Tăng cường tham mưu tốt hơn nữa giúp cấp ủy trong việc giải quyết đơn thư; Phối hợp giữa thanh tra và các cơ quan khác giải quyết các vấn đề đã thanh tra, kiểm tra; Phối hợp thanh tra giải quyết các vụ việc.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục nghe và cho ý kiến các nội dung: Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã khóa II, nhiệm kì 2020-2025; Báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Đề án của BTV Thị ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Công tác tổ chức, kiểm tra.

Thanh Thủy
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu