Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội nghị BTV Thị uỷ lần thứ 54 Hội nghị BTV Thị uỷ lần thứ 54
 
Hội nghị BTV Thị uỷ lần thứ 54 (09/10/2019 02:08 PM)

Sáng 07/10/2019, BTV Thị uỷ Hoàng Mai tổ chức hội nghị lần thứ 54 để nghe và cho ý kiến một số báo cáo, kế hoạch quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Thị ủy, lãnh đạo các phòng có liên quan. Đồng chí Võ Văn Dũng- TUV- Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch HĐND Thị xã, chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Trong buổi sáng, Hội nghị nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 08 năm 2016 của BTV Thị ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2020; Báo cáo đánh giá sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng, phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo”

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của BTV Tỉnh ủy; các giải pháp huy động nguồn lực để thực hiện các dự án; các tiêu chí thực hiện Nghị quyết 08 để đạt tiêu chí đô thị loại III...

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng đánh giá cao kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 08 về xây dựng kết cấu hạ tầng, nhiều tiêu chí hạ tầng đô thị đã đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; từng bước đồng bộ các hạ tầng, từng bước khắc phục các dự án. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng dàn trải, chưa tập trung, chưa có tính kết nối, chưa tranh thủ được các nguồn lực, chỉ đạo chưa quyết liệt, mục tiêu ưu tiên cho hạ tầng thiết yếu, thiết thực. Đối với báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy, rà soát lại các nội dung, số liệu thật chi tiết cụ thể, phải so sánh theo tiêu chí, dự báo hàng năm để báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phải gắn với chủ trương, mục tiêu phát triển của Thị xã là căn cứ kết quả của báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Thị xã, thống nhất đưa ra các kiến nghị, đề xuất với tỉnh về cơ chế chính sách phát triển kinh tế- xã hội, tiêu chí đô thị loại III.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 15 của BTV Thị ủy về xây dựng và nhân rộng mô hình Tổ tự quản văn minh- an toàn ở cộng đồng dân cư thôn, khối trên địa bàn Thị xã;  Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; Công tác chuẩn bị các tiểu ban Đại hội Đảng bộ Thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo những việc Thường trực Thị ủy giải quyết giữa hai kỳ họp BTV tháng 9 và tháng 10; Công tác tổ chức, kiểm tra.


Bí thư Thị ủy Võ Văn Dũng kết luận hội nghị

Bích Hường


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu