Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Mỗi đoàn thể cần lựa chọn xây dựng một mô hình điển hình Mỗi đoàn thể cần lựa chọn xây dựng một mô hình điển hình
 
Mỗi đoàn thể cần lựa chọn xây dựng một mô hình điển hình (19/12/2019 04:24 PM)

Đó là ý kiến kết luận của đồng chí Võ Văn Dũng- TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã tại Hội nghị BTV thường kỳ tháng 12 năm 2019 được tổ chức sáng 18/12. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Thị ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch MTTQ và các đoàn thể thị xã. Đồng chí Võ Văn Dũng- TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Trong buổi sáng, hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 2020 của MTTQ và các đoàn thể thị xã; Báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU của BCH Đảng bộ thị xã khóa II về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo; Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí thị xã và cơ sở nhiệm kì 2020-2025; Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lí năm 2020.

Tại hội nghị, MTTQ và các đoàn thể đã trình bày những kết quả đạt được trong năm 2019, những khó khăn, tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2020. Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất cao với nội dung báo cáo đã nêu đồng thời đóng góp thêm một số giải pháp trọng tâm để năm 2020 đạt kết quả cao hơn. Kết luận nội dung này, Bí Thư Thị ủy Võ Văn Dũng đánh giá MTTQ và các đoàn thể đã bám sát chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt theo đúng thông báo kết luận của năm 2018. Đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế , những việc chưa hoàn thành của MTTQ và từng tổ chức đoàn thể. Đồng chí nhấn mạnh, MTTQ và các đoàn thể cần lựa chọn một số việc và mô hình điển hình để tập trung xây dựng và nhân rộng. Đối với MTTQ, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng. BTV đồng ý với 5 chương trình lớn do Mặt trận đề xuất nhưng trong đó cần tập trung cho xóa nghèo bền vững và công tác phản biện, cho ý kiến vào văn bản Đại hội các cấp. Đối với Đoàn thanh niên, tập trung chỉ đạo phong trào thanh niên khởi nghiệp, tiếp tục tham gia các chương trình phòng chống tệ nạn xã hội, chăm lo cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Hội phụ nữ cần tiếp tục phát động phong trào vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, nhân rộng các mô hình, phát huy vai trò của phụ nữ trong chấp hành pháp luật. Hội nông dân chú trọng công tác chỉnh trang đô thị và xây dựng Nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phát triển làng nghề và làng có nghề. Hội Cựu chiến binh chú trọng 5 nhiệm vụ trọng tâm đã đề xuất và chú trọng củng cố bộ máy cơ sở, phối hợp Đoàn thanh niên chăm lo giáo dục thế hệ trẻ. Liên đoàn lao động chú ý chất lượng các hoạt động, nhất là hoạt động của khối công chức, viên chức hành chính sự nghiệp.

Về nội dung kết quả thực hiện Nghị quyết 02, đồng chí đề nghị trong năm 2020 cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thanh niên; các cơ quan Nhà nước phải chú ý tính đặc thù của hoạt động Đoàn; đề nghị Đoàn thanh niên cần sáng tạo hơn nữa, chú ý chiều sâu, hiệu quả, tạo dấu ấn của tuổi trẻ; phát huy vai trò các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên; chăm lo xây dựng tổ chức, nâng cao cao vai trò của chi đoàn, chi hội.


Bí thư Thị ủy Võ Văn Dũng kết luận hội nghị

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục nghe và cho ý kiến về kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Kế hoạch thực hiện chính sách người có công với CM và công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thanh Thủy


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu