Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Sơ kết 5 năm thưc hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Sơ kết 5 năm thưc hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 
Sơ kết 5 năm thưc hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (13/08/2019 04:55 PM)

Sáng 13/8, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành, thị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Ông Vũ Tuấn Dũng – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì đầu cầu Hoàng Mai.


Quang cảnh đầu cầu Hoàng Mai tham gia hội nghị trực tuyến.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thật sự đi vào cuộc sống và đã tác động mạnh mẽ, tích cực đến hoạt động chính sách. Nhờ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nhận thức trong việc triển khai tín dụng chính sách, quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng ngân sách gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội giảm nghèo bền vững. Tổng nguồn vốn đạt trên 8.200 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách chính sách xã hội Trung ương chuyển về 6.770 tỷ, nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội tỉnh huy động được Trung ương cấp bù lãi suất là 1.319 tỷ đồng, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là 148 tỷ, trong đó nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh 113 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách cấp huyện 30 tỷ đồng.


Người dân tham gia giao dịch với Ngân hàng chính sách xã hội Hoàng Mai.

Tại thị xã Hoàng Mai, vốn cho vay xóa nghèo bền vững đạt 337 tỳ đồng,  cho 11.609 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn. Gần 7 tỷ đồng phục vụ mục tiêu an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Từ đó, 141 lượt hộ có vốn để sản xuất, kinh doanh, từng bước thoát nghèo, 2020 hộ xóa được nhà tạm bợ, dột nát, xây dựng được hơn 3.000 công trình nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn, trên 850 học sinh, sinh viên được vay vốn đi học, 324 lao động vay vốn tạo việc làm, gần 500 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài. Thông qua việc tổ chức thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp. Nhất là sức mạnh của cả đoàn thể chính trị, xã hội cùng tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo, chăm lo cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách, hướng dẫn và tạo điều kiện cho họ biết cách làm ăn, từng bước chuyển biến nhận thức, vươn lên thoát nghèo bền vững.


Ban lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Hoàng Mai tặng quà cho hộ nghèo ở Quỳnh Liên.

Nguồn vốn cho vay ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội đã khắc phục được tình trạng thiếu vốn, thiếu việc làm, ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đời sống nhân dân vùng nghèo được nâng lên, điều kiện kinh tế được cải thiện, ổn định trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin nhân dân đối với Đảng và Nhà nước./.

Nguyễn Vân – Đình Trang


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu