Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
 
Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (20/02/2019 08:58 PM)

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trong thời gian qua, Thị ủy Hoàng Mai đã từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát mở rộng trên tất cả các lĩnh vực; kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Để công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có hiệu quả, hàng năm Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát từ đầu năm một cách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ. Đồng thời, hướng dẫn các đảng ủy, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.


Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo công tác xử lý sau kiểm tra, giám sát”

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy giao trách nhiệm cho Ủy ban Kiểm tra chủ động, bám sát tình hình thực tiễn, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những địa phương, đơn vị, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực như: Công tác quản lý đất đai, phòng chống tham nhũng, tài chính, kê khai tài sản...; xác định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Kiểm tra các cấp; kịp thời xem xét giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, không để xảy ra những vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, kịp thời ngăn chặn, cảnh báo vi phạm của đảng viên. Cùng với đó kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã tham mưu cấp ủy, tiến hành kiểm tra được 45 lượt tổ chức, giám sát chuyên đề đối với 37 tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 13 tổ chức đảng, 29 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 47 tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát chuyên đề đối với 42 tổ chức và 44 đảng viên. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của tổ chức và đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; việc thực hiện quy chế làm việc cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao... Qua đó, giúp cấp ủy kịp thời định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo và xem xét, xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, sau mỗi buổi kiểm tra, giám sát tại cơ sở đều có trao đổi tình hình, những kiến nghị về vấn đề cần chấn chỉnh, giúp cơ sở đảng và đảng viên kịp thời khắc phục những hạn chế.

Đồng chí Hồ Sỹ Tùng, UV BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị cho biết, ngoài việc kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên về thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, nét mới trong công tác kiểm tra Đảng ở thị xã thời gian tới là tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nổi cộm, bức xức, báo chí nêu nhiều.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Thị ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra các cấp nêu cao trách nhiệm trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn, quy trình công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát, lựa chọn trong kiểm tra dấu hiệu vi phạm, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và chủ đề công tác năm, xử lý nghiêm minh những trường hợp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, đặc biệt là các kết luận chuyên đề của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy để đảm bảo các kết luận được thực hiện nghiêm minh, hiệu quả.

Quang Minh


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu