Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên
 
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên (28/02/2017 09:35 PM)

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cấp uỷ các cấp. Đây cũng là một trong những giải pháp cơ bản của Đảng bộ thị xã Hoàng Mai để củng cố tổ chức đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã.

Đảng bộ thị xã Hoàng Mai hiện có 32 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), 216 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 3.560 đảng viên. Trong những năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được về công tác xây dựng đảng, việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm:  việc duy trì chế độ sinh hoạt ở một số chi bộ chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt còn dàn trải, có việc chưa sát, chưa cụ thể với tình hình địa phương, đơn vị; một số chi bộ ra nghị quyết còn chung chung, thiếu biện pháp cụ thể, phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa rõ ràng; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, hiệu quả thực hiện một số nghị quyết còn thấp; việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên ở một số tổ chức đảng còn chưa thực chất; một số đảng viên ít tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng còn hạn chế; công tác phát triển đảng ở một số chi bộ chưa được coi trọng; trình độ, năng lực, trách nhiệm của một số đồng chí bí thư chi bộ, thôn, khối còn hạn chế...


Để sớm khắc phục những hạn chế nêu trên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã ban hành Đề án số 04- ĐA/ThU với nội dung là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, trong đó, đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của đảng viên đối với việc xây dựng chi bộ khối, xóm; đồng thời, giao nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên Đảng bộ thị xã, các xã, phường phụ trách chi bộ, định kỳ tham gia sinh hoạt chi bộ; hàng năm, các ban Đảng của Thị ủy đăng ký chỉ đạo, xây dựng một mô hình chi bộ khối, xóm thuộc đảng bộ xã, phường.


 Sau hơn hai năm thực hiện Đề án, chất lượng, nề nếp sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt được chú trọng hơn, nội dung đầy đủ, sát với tình hình của địa phương, đơn vị, không khí thảo luận sôi nổi, các ý kiến đóng góp để xây dựng nghị quyết chi bộ nhiều và chất lượng hơn; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao hơn. Vì vậy, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên; việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên chất lượng hơn. Năm 2014, số tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85,3%, hoàn thành nhiệm vụ 14,7%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 86,3%, đến năm 2016 số tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tăng lên 96,9%. Đặc biệt, từ năm 2013 đến 2016, trên địa bàn toàn thị xã không có tổ chức Đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.


Bên cạnh đó, để thực hiện tốt Đề án số 04-ĐA/ThU và Đề án 01 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển tổ chức đảng và đảng viên tại các khối, xóm chưa có tổ chức Đảng, chưa có đảng viên, khối, xóm có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016- 2020. Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 34, thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ công tác liên ngành chỉ đạo thực hiện; chỉ đạo Ban Tổ chức Thị ủy đã tiến hành kiểm tra nghiệp vụ công tác đảng và đảng viên tại 31/31 tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, giúp cấp ủy các cấp kịp thời chấn chỉnh, những tồn tại, hạn chế về nghiệp vụ công tác đảng viên,  coi trọng hơn công tác phát triển đảng viên, thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú để bổ sung vào hàng ngũ của đảng; vì vậy, số đảng viên mới kết nạp tăng hàng năm, từ  tháng 7/ 2013 đến tháng 11/2016 toàn thị xã kết nạp 417 đảng viên, trong đó, mỗi năm kết nạp được từ 1 đến 2 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và đảng viên nằm trong vùng đặc thù; số đảng viên mới kết nạp có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ cao (trên 70%), đảng viên là nữ chiếm trên 60%; đảng viên là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm trên 80%.Phát triển đảng viên mới ở Chi bộ Văn phòng Thị ủy.


Ngoài việc kết nạp đảng viên, việc nâng cao trách nhiệm, chất lượng cán bộ, đảng viên được BTV Thị ủy đặc biệt quan tâm, Ban  Thường vụ Thị uỷ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về luân chuyển, điều động cán bộ, đảng viên; chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015- 2020 từ thị xã đến cơ sở; chỉ đạo cấp ủy các cấp kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đảm bảo có năng lực, uy tín tổ chức vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên và đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Từ năm 2014 đến nay đã mở 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 682 quần chúng; 06 lớp đảng viên mới 406 đồng chí; 03 lớp trung cấp lý luận chính trị 205 đồng chí; 03 lớp sơ cấp lý luận chính trị - hành chính cho 137 đồng chí. Đến nay, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch xã, phường có trình độ học vấn trung học phổ thông chiếm 95%; cao đẳng, đại học 100%; lý luận chính trị trung cấp 95%, cao cấp 5%. Chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 hiện có 508 đồng chí, trong đó nữ 148 đồng chí, trẻ (dưới 35 tuổi) 116 đồng chí, đã qua đào tạo chuyên môn từ sơ cấp trở lên 247 đồng chí, trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên 312 đồng chí..


Thiết nghĩ, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị xã, thời gian tới các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác nắm, xử lý và định hướng thông tin dư luận xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 -2020; Đề án 04 của Thị ủy về nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ thuộc đảng bộ phường, xã. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 tại hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn  Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt Đảng của cấp ủy cấp trên đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong tham gia xây dựng Đảng, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung hướng về cơ sở sâu, sát cơ sở, lắng nghe, nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nhân dân, kịp thời kiểm tra và có kế hoạch cụ thể giúp đỡ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Các cấp ủy viên cấp trên tham gia sinh hoạt chi bộ phải có trách nhiệm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng ở nơi mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước cấp ủy khi tổ chức đảng đó yếu kém, từ đó nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên./.


Hồ Văn Cậy

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu