Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội Cựu chiến binh thị xã với công tác tôn giáo Hội Cựu chiến binh thị xã với công tác tôn giáo
 
Hội Cựu chiến binh thị xã với công tác tôn giáo (13/11/2018 10:22 AM)

Công tác tôn giáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của chính quyền và các ngành, các cấp và của mọi tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, cùng với các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, Hội Cựu chiến binh thị xã  đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đến tận cơ sở, đồng thời có những hoạt động thiết thực và hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng giáo trên địa bàn. 

Thị xã Hoàng Mai có diện tích tự nhiên 16.975 km2, dân số 105.105 người, gồm 5 phường, 5 xã. Trong đó có 6.686 người theo đạo công giáo, chiếm 5,8% dân số toàn thị xã, có 4 giáo xứ, 2 giáo họ, 4 linh mục quản xứ, 6 hội đồng mục vụ 42 người.

Những năm qua, bà con giáo dân đã chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, sống “tốt đời đẹp đạo”, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng xây dựng “nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, tại một số nơi trên địa bàn thị xã, tại một số thời điểm, vẫn còn một số bà con giáo dân đã bị kẻ xấu lợi dụng, tuyên truyền xuyên tạc, kích động dẫn đến các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội thị xã nói chung và ở một số địa bàn đồng bào có đạo nói riêng. Để góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị ở cơ sở, Hội Cựu chiến binh thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp trong thị xã tích cực bám nắm cơ sở, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng tổ chức hội cựu chiến binh vùng giáo vững mạnh.


Mô hình kinh doanh dịch vụ, nuôi tôm cho hiệu quả kinh tế của hội viên cựu chiến binh Nguyễn Hải Vân ở chi hội 7, Hội CCB phường Quỳnh Xuân

Hội Cựu chiến binh thị xã đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên toàn xã hội về vấn đề tôn giáo; tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng tổ chức, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Cựu chiến binh trong vùng giáo. Hiện tại, toàn thị Hội có 7 chi hội cựu chiến binh vùng giáo, trong đó có 4 chi hội 100% hội viên là người công giáo, 3 chi hội cựu chiến binh lương xen giáo với 64 hội viên và 39 cựu quân nhân thuộc các xã, phường Quỳnh Xuân, Quỳnh Trang Quỳnh Lộc, Quỳnh Vinh. Các cấp hội cựu chiến binh đã vận động hội viên và nhân dân công giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, và nhiệm vụ của địa phương, của Hội, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động giao nộp thuế quỹ, các khoản đóng góp xây dựng “nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội viên Chi hội 7, Hội Cựu chiến binh phường Quỳnh Xuân đóng góp 5,7 triệu đồng làm nhà văn hóa khối; hội viên Chi hội 4, Hội Cựu chiến binh xã Quỳnh Vinh ủng hộ 155 công làm nhà văn hóa thôn 4, đường bê tông nội thôn, đường vào nhà thờ giáo xứ Yên Hòa; hội viên Chi hội 3B Hội Cựu chiến binh xã Quỳnh Lộc đóng góp 2,4 triệu đồng làm đường giao thông vào giáo xứ Dị Lệ, riêng hội viên cựu chiến binh Lê Văn Lâm, Chi hội 3B đã dùng máy xúc ủi của gia đình san lấp mặt bằng và ủng hộ đá rãi nền đường trị giá 20 triệu đồng; cán bộ, hội viên Chi hội thôn 12, 13, Hội Cựu chiến binh xã Quỳnh Trang hiến 240m2 đất ở, 120m2 tường rào, 30 công, quyên góp tiền 13 triệu đồng làm giao thông nông thôn. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh các xã phường còn thành lập câu lạc bộ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần cùng quần chúng nhân dân giữ gìn an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo.

Trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên, các cấp hội đã thực hiện tốt các cơ chế chính sách của cấp trên đối với vùng đặc thù; tích cực vận động hội viên cựu chiến binh vùng giáo sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, tham gia sản xuất hiệu quả trong cánh đồng mẫu lớn 50 ha tại xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang. Có nhiều mô hình làm ăn giỏi, điển hình ở giáo xứ Xuân An, giáo xứ Dị Lệ của hội viên Hội cựu chiến binh với thu nhập từ 100 -200 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ khá giàu đạt trên 70%. Cán bộ hội viên cựu chiến binh ở các chi hội vùng giáo tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời đẹp đạo”. Các gia đình giáo dục con cái sống có hiếu thuận, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, xây dựng khu dân cư tiên tiến, gia đình văn hóa đạt trên 98%.

Hội cựu chiến binh toàn thị xã còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu bóng chuyền, thăm hỏi các linh mục, hội đồng mục vụ nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, lễ Nô en hàng năm. Quan tâm chế độ chính sách của cán bộ cốt cán vùng giáo và hội viên; vận động cán bộ, hội viên quyên góp hơn 86 triệu đồng làm 02 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho 01 hội viên hội Cựu chiến binh vùng giáo xã Quỳnh Trang và 01 hội viên ở giáo xứ Yên Hòa. Kịp thời năm bắt tình hình, tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương đối thoại, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc tạo sự đồng thuận tôn giáo trong các tầng lớp nhân dân.

Với sự sâu sát xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh ở cơ sở, chủ động nắm bắt thông tin, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề về an ninh, trật tự trong vùng giáo. Hội Cựu chiến binh trong thị xã đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh tôn giáo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của thị xã.

Đồng chí Nguyễn Bá Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã cho biết: Thời gian tới, để tiếp tục xây dựng, tổ chức hội vùng giáo vững mạnh, Hội Cựu chiến binh thị xã tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền vận động trong các tầng lớp nhân dân, các chức sắc, chức việc tôn giáo và đồng bào có đạo và cán bộ, hội viên các chi hội vùng giáo những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động phù hợp, đảm bảo cho cựu chiến binh, cựu quân nhân là người công giáo luôn gắn bó với hội, vừa là người công giáo tốt, vừa là hội viên “cựu chiến binh gương mẫu”; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thị xã.

                                                                                                                                    Mai Hiền.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu