Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Thị xã Hoàng Mai Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Thị xã Hoàng Mai
 
Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Thị xã Hoàng Mai (07/02/2017 09:54 PM)

Sau hơn 3 năm thành lập Thị xã, số lượng đảng viên, chi bộ ở khối, xóm, cơ quan trên địa bàn thị xã Hoàng Mai tăng lên; chất lượng, hoạt động có những chuyển biến tích cực, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Tuy nhiên, thực tế đời sống, xu thế phát triển nhanh chóng của thị xã đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, trong khi hoạt động của nhiều chi bộ khối, xóm chậm đổi mới, chưa ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. Vì vậy, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, được Thị ủy Hoàng Mai tập trung chỉ đạo.


Một buổi Sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ ở khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện.


Để cụ thể hóa Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Đề án số 04 về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường. Sau 2 năm thực hiện, chất lượng, nền nếp sinh hoạt chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương.

Một trong các giải pháp Đề án triển khai đó là, thực hiện quy định cán bộ cấp ủy thuộc đảng bộ các phường, xã; cán bộ cấp ủy thuộc đảng bộ thị xã là trưởng, phó các phòng, ban của Thị ủy và UBND thị xã định kỳ về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thuộc đảng  bộ các địa phương trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, mỗi ban đảng của Thị ủy còn nhận đăng ký chỉ đạo, xây dựng một mô hình sinh hoạt chi bộ của cơ sở. Thông qua đây, cán bộ có điều kiện để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của địa phương đến tận các cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân; lắng nghe những kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó tổng hợp và báo cáo lên cấp trên kịp thời, nhằm phát huy những mặt mạnh và khắc phục hạn chế, thiếu sót.

Ngoài ra, định kỳ 6 tháng và 1 năm Thị ủy Hoàng Mai duy trì nghiêm túc việc giao ban giữa Thường trực Thị ủy, lãnh đạo các ban đảng và các ngành liên quan với bí thư, chủ tịch các phường xã; bí thư chi bộ, thủ trưởng các cơ quan để có những định hướng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị và rà soát việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng. Để theo dõi tình hình sinh hoạt cũng như việc phân công cán bộ dự sinh hoạt ở các chi bộ, Thường trực Thị ủy giao Ban Tổ chức Thị ủy theo dõi, xây dựng mẫu báo cáo để các đảng ủy và các chi bộ báo cáo kết quả sinh hoạt hàng tháng nhằm đánh giá, tổng hợp tình hình hoạt động của các chi bộ và kịp thời có sự chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở các cơ sở. Vì vậy, đã khắc phục được cơ bản tình trạng các chi bộ bỏ sinh hoạt, sinh hoạt không theo định kỳ ngày 03 hàng tháng.

Đảng bộ phường Quỳnh Thiện là một trong những đơn vị được Thị ủy Hoàng Mai đánh giá thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Bá Sự, bí thư đảng bộ phường cho biết: Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy tổ chức hội nghị giao ban bí thư chi bộ để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết và quán triệt nhiệm vụ triển khai trong tháng tới. Trong đó, các thông tin từ Báo Nghệ An, Bản tin của tỉnh, thị xã, thông tin tiếp thu từ hội nghị báo cáo viên Thị ủy được tổng hợp ngắn gọn để quán triệt cho các bí thư chi bộ. Nhờ đó, quá trình sinh hoạt tại các chi bộ đảm bảo được sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, gắn với giải quyết các vấn đề thực tiễn của từng khối, tạo nên chất lượng, hiệu quả trong các buổi sinh hoạt chi bộ.

Nói về đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, đồng chí Nguyễn Đình Hoàng, Bí thư chi bộ khối Quang Trung, phường Quỳnh Dỵ, cho biết: Chi bộ có 45 đảng viên. Các kỳ sinh hoạt được duy trì đều vào ngày 03 hàng tháng. Mỗi kỳ sinh hoạt đều có ít nhất từ 8 - 10 ý kiến phát biểu. Một trong những hoạt động nổi bật của Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là công tác giải phóng mặt bằng. Xác định đây là việc khó, Chi ủy chi bộ đã nghiên cứu kỹ các nội dung liên quan công tác giải phóng mặt bằng, từ đó tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, các hộ gia đình là đảng viên đã nêu gương làm trước, nên hầu hết các hộ gia đình khác trong khối đều đồng thuận làm theo. Một số hộ còn có ý kiến thắc mắc, chi bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên, ban công tác mặt trận trực tiếp đến tuyên truyền, vận động, hoặc tham mưu đảng ủy giải quyết thỏa đáng các quyền lợi theo quy định pháp luật. Vì vậy, trong năm 2015– 2016, có 6 dự án triển khai liên quan đến 226/226 hộ trong khối có dự án đi qua phải thu hồi đất, nhưng tất cả các hộ dân đều đồng tình, ủng hộ nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng, để các dự án triển khai đảm bảo tiến độ.  

Qua các buổi dự sinh hoạt, sau khi rút kinh nghiệm, cán bộ dự sinh hoạt chi bộ các phường, xã, đều có đánh giá chung, đó là: phần lớn các chi bộ thực hiện tương đối tốt Chỉ thị 10- CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW “Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ”; nội dung sinh hoạt đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của đảng ủy, gắn với thực tế của khối, xóm, giải quyết tương đối tốt những vấn đề nổi cộm trên địa bàn. Việc đánh giá, xếp loại chi bộ và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Ngoài tổ chức sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ đã lựa chọn các vấn đề thời sự, liên quan trực tiếp đến địa phương để tổ chức sinh hoạt. Các buổi sinh hoạt chuyên đề tập trung vào những nội dung gần gũi, gắn với quyền lợi của nhân dân như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự khối, xóm. Ngoài ra, các ý kiến của đảng viên đề đạt lên cấp trên về các vấn đề xử lý xe quá tải trọng làm hỏng các tuyến đường giao thông nông thôn; vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường; tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hoàng Mai; phòng chống tệ nạn xã hội… đều được tiếp thu đầy đủ, phản ánh lên các cơ quan chức năng kịp thời để có hướng giải quyết.

Sau 2 năm thực hiện Đề án 04 của Thị ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc đảng bộ phường, xã, chất lượng, nền nếp sinh hoạt chi bộ đã có những chuyển biến tích cực. Ngoài việc từng bước nâng cao trình độ, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng gắn với kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ phụ trách cơ sở thì việc phát huy dân chủ được thực hiện triệt để, kịp thời giải quyết vướng mắc, mâu thuẫn, đồng thời cũng tiếp thu được những ý kiến đóng góp tâm huyết nhất từ cơ sở để hoàn thiện mình trong quá trình công tác. Xếp loại chất lượng chi bộ năm 2014, có 50,9% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 44,7% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3,4%, hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Năm 2015, có 182 chi bộ dự xếp loại, trong đó có 46,7% trong sạch vững mạnh, 47,8%, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5,5% hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu, kém. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số chi bộ chưa duy trì nền nếp sinh hoạt chi ủy và chi bộ, sinh hoạt không đúng ngày quy định, nhiều chi ủy không họp trước khi sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp; cá biệt vẫn còn chi bộ trong một năm không sinh hoạt 1 số cuộc định kỳ. Hạn chế rõ nhất là tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ thấp, ngại đấu tranh phê bình, tự phê bình. Một số chi bộ xét miễn sinh hoạt cho đảng viên tuổi cao sức yếu không đúng quy định. Một số đồng chí cán bộ được phân công dự sinh hoạt với các chi bộ nông thôn chưa đầy đủ.

Theo đồng chí Hồ Văn Cậy, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khối, xóm là nhiệm vụ quan trọng mà Thị ủy Hoàng Mai tập trung chỉ đạo từ năm 2014. Việc phân công cán bộ cấp phòng, ban của thị xã về dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ và thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và vai trò của chi ủy chi bộ. Cán bộ về dự sinh hoạt với chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở có điều kiện tiếp xúc, gần gũi với khối, xóm, khu dân cư, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và góp phần nâng cao trình độ, kinh nghiệm trong thực tiễn..

Thiết nghĩ, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, trước hết, mỗi cấp ủy phải nhận thức đầy đủ vai trò của chi bộ đảng ở nông thôn, cấp ủy cấp trên cần thường xuyên sâu sát chỉ đạo định hướng hoạt động của chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy, nhất là năng lực lãnh đạo của bí thư chi bộ, kịp thời động viên, khen thưởng đối với những tập thể chi bộ, cá nhân đảng viên có thành tích xuất sắc. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong chi bộ. Định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư, chi ủy chi bộ theo hình thức “cầm tay chỉ việc”; tổ chức giao ban cụm xã, phường để bí thư các chi bộ học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau...

                                                                                                                                Trường Sơn
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu