Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công tác dân vận góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh Công tác dân vận góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
 
Công tác dân vận góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh (07/02/2017 09:59 PM)

Công tác Dân vận của Đảng ta luôn chiếm một vị trí quan trọng trong suốt thời gian qua. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác Dân vận, Người đã chỉ rõ: "...Việc Dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Ngoài ra, công tác Dân vận vừa là tiền đề, vừa là động lực để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Trong thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập hôm nay thì công tác dân vận lại càng có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng. 


Vận động nhân dân chỉnh trang đô thị. Tuyến đường vào thôn 14, xã Quỳnh Vinh được nhựa hóa.


Thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Công tác dân vận của các cấp ủy đã tích cực đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, cán bộ trong hệ thống chính trị luôn gắn bó với dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân và nắm vững tình hình nhân dân, tham mưu kịp thời để giải quyết những vấn đề nảy sinh.

Đối với công tác dân vận chính quyền đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2017 trên địa bàn thị xã thành công tốt đẹp. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm, chú trọng. Thông qua đó đã tiếp 202 lượt (63 vụ việc) với các nội dung kiến nghị, phản ánh và tranh chấp đất đai, đã giải quyết được 103/105 vụ việc, đạt 98%, 02 vụ việc đang giải quyết. Số đơn thư tiếp nhận là 42, đã giải quyết là 39/42 đạt 93% còn lại 03 đơn đang giải quyết. Phối hợp vận động nhân dân thực hiện GPMB các công trình dự án đang triển khai trên địa bàn thị xã. Hơn nữa, việc tăng cường thực hiện công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng các dự án, giải quyết đơn thư được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Ngoài ra, công tác chú trọng việc thực hiện QCDC, cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo hướng gần dân, tôn trọng và có trách nhiệm với dân. Chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của xã, phường.

Song song với những vấn đề trên thì thông qua công tác dân vận đã kịp thời xây dựng kế hoạch thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm và thanh tra đột xuất theo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đã triển khai 11/11 cuộc đạt 100%. Hơn nữa, qua thanh tra cũng đã phát hiện sai phạm 1.294.910.336 đồng, kiến nghị thu hồi 463.208.936 đồng và chỉ đạo rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí, huy động nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch. Chỉ đạo các xã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, kết quả đã xây dựng được 5,2 km đường giao thông nông thôn (xã Quỳnh Lập), 01 trường học (xã Quỳnh Vinh), nhà văn hóa (xã Quỳnh Trang)...

Việc triển khai theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị được MTTQ và các đoàn thể các cấp triển khai thực hiện hiệu quả với những việc làm cụ thể, thiết thực như: Hội Cựu chiến binh thị xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung và tổ chức giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 -QĐ/TW của Bộ Chính trị, tổ chức làm nhà nghĩa tình đồng đội. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, vận động ủng hộ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”. Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đoàn Thanh niên thị xã thực hiện có hiệu quả 5 phong trào “xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và 04 “đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”. Liên đoàn Lao động thị xã quan tâm vận động ủng hộ xây dựng quỹ “Mái ấm Công đoàn” và các hoạt động xã hội trong công nhân, viên chức và người lao động...

Công tác vận động nhân dân vùng đặc thù đã có nhiều chuyển biến. Đó là việc làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con giáo dân, các tăng ni phật tử, các chức sắc, chức việc, các sư trụ trì thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các cấp, ngành cũng đã tổ chức tốt thăm hỏi, tặng quà các chức sắc, chức việc, các giáo xứ, giáo họ, các chùa nhân dịp lễ trọng của tôn giáo... góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt nhiều kết quả. Những năm qua trên địa bàn thị xã đã xây dựng hơn 210 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Qua đó, lựa chọn 50 mô hình cấp thị xã để nhân ra diện rộng trên địa bàn. Tiêu biểu như mô hình xây dựng tuyến đường kiểu mẫu của thị xã tại khối 12 (phường Quỳnh Xuân); Phong trào vận động chị em hội viên thực hiện hũ gạo tiết kiệm, ủng hộ hội viên nghèo, khó khăn  ở Hội LHPN xã Quỳnh Vinh. Ngoài ra, mô hình vận động cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các phong trào: Qũy “Thắp sáng ước mơ” vận động được 10 triệu đồng để tặng 20 xuất học bổng mỗi xuất 500.000 đ cho học sinh vượt khó học giỏi, phát động quyên góp, ủng hộ cán bộ, học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn được 15.600.000đ ở Trường THPT Hoàng Mai; mô hình “Vận động nhân dân trong công tác chỉnh trang đô thị” ở Chi bộ khối Tân Phong (phường Quỳnh Thiện)...

Bên cạnh những kết qua đã đạt được, một số nội dung công tác dân vận trong hệ thống chính trị chưa thường xuyên, chưa đi vào chiều sâu, nhất là ở cơ sở. Hoạt động của tổ dân vận khối, xóm hiệu quả chưa cao, năng lực tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế. Chính quyền một số địa phương chưa chú trọng việc công khai cho dân biết các quy trình, thủ tục để giải quyết liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân như: Quy hoạch đất đai, giá đền bù GPMB, các khoản thu... Phong cách, lề lối làm việc của một số cán bộ, công chức còn hạn chế; Một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện QCDC gắn với cải cách hành chính, nhiệm vụ chuyên môn.

Phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, trong thời gian tới, công tác dân vận các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; giữ mối liên hệ giữa Mặt trận, đoàn thể, phối hợp vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đề cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của nhân dân thông qua tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp.Tập trung bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ khối dân vận khối, xóm và xã, phường. Phối hợp với Đảng bộ Cơ quan chính quyền thị xã chỉ đạo các cơ quan nhà nước làm tốt công tác dân vận chính quyền...

                                                                                                                                                                                                      Nguyễn Đình Tề

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu