Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Để “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là ngày hội của toàn dân Để “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là ngày hội của toàn dân
 
Để “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là ngày hội của toàn dân (12/11/2018 10:24 PM)

 “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức ở khu dân cư vào ngày 18/11 hàng năm là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống chính trị, xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, tăng cường, củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018 ở khu dân cư trong toàn thị xã, Mặt trận Tổ quốc thị xã đã hướng dẫn đến MTTQ các xã, phường và phối hợp với các tổ chức thành viên, các đơn liên quan tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Theo đó, từ nay đến “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư 18/11, Ủy ban MTTQ các xã, phường, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tập trung phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử dân tộc và trong giai đoạn hiện nay. 

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm nay được diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến 18/11. Trước khi diễn ra Ngày hội, MTTQ các cấp sẽ tập trung tổ chức một số hoạt động: Tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đánh giá kết quả công tác Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước năm 2018; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động và các công tác khác của Mặt trận. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giới thiệu những cách làm hay, mô hình tốt, những “Tổ tự quản văn minh-an toàn” trong cộng đồng dân cư. Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương. Tiếp tục tổ chức phong trào thi đua “khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn”. Tổ chức hoạt động thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, các gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn...


Nhà văn hóa khối 11, phường Mai Hùng công trình của sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân

Việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tùy theo đặc điểm tình hình của từng nơi để tổ chức cho phù hợp; nội dung Ngày hội gồm 2 phần chính: Phần hội được tổ chức với các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng; nơi nào có điều kiện thì tổ chức “Bữa cơm Đại đoàn kết”. Phần lễ gồm các nội dung ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ  năm 2019; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư; mô hình tổ tự quản; phát động Nhân dân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Phát động phong trào để vận động nhân dân thực hiện chủ đề “Khu dân cư chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Tổ tự quản văn minh- an toàn”.

Với những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; với sự nỗ lực, quyết tâm của Ủy ban MTTQ các cấp trong toàn thị xã, nhất là với những kinh nghiệm trong việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong những năm qua, tin rằng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư trong toàn thị xã năm nay sẽ diễn ra sôi nổi, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia và thực sự là ngày hội của toàn dân ở khu dân cư.

Ngọc Tâm

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu