Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội phấn đấu đạt năm 2017 Một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội phấn đấu đạt năm 2017
 
Một số chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội phấn đấu đạt năm 2017 (07/02/2017 08:50 PM)

1. Chỉ tiêu kinh tế:

- Tổng giá trị sản xuất (giá cố định 2010) 10.248 tỷ đồng

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm từ 15,5-16,5%

- Giá trị tăng thêm bình quân đầu người 41- 42 triệu đồng

- Cơ cấu kinh tế:

                + Nông, lâm, ngư nghiệp 22,29%

                + Công nghiệp, xây dựng cơ bản 55,34%

                + Dịch vụ 22,37%

- Thu ngân sách nhà nước giao 161,6 tỷ đồng (trong đó thu cấp quyền sử dụng đất 75 tỷ đồng)

- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9.000 tỷ đồng

- Giá trị sản xuất tăng thêm/ha/năm 79,16 triệu đồng

- Sản lượng lượng thực 19.000 tấn

- Sản lượng thủy hải sản 36.726 tấn

2. Các chỉ tiêu xã hội:

- Mức giảm tỷ lệ sinh 0,2-0,3%0

- Tỷ lệ sinh con thứ 3: 22%

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,0-3,5%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 12,5%

- Số trường đạt chuẩn quốc gia 25 trường (tăng thêm 3 trường)

- Tạo việc làm mới trong năm 1.500 lao động.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 82,5%

- Số bác sỹ/vạn dân: 6

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 81%

- Tỷ lệ, xã phường có thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ 80%

3. Các chỉ tiêu môi trường

- Độ che phủ của rừng 41,6%

- Tỷ lệ dân được dùng nước hợp vệ sinh 96%

- Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom 91,5%

- Tỷ lệ gia đình có công trình hợp vệ sinh 95%

4. Chỉ tiêu quốc phòng - an ninh

100% cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sang chiến đấu, trong đó có 79% cơ sở vững mạnh; Công an, Quân sự giữ vững đơn vị quyết thắng.

5. Chỉ tiêu về xây dựng Đảng

- Kết nạp mới 120 đảng viên trở lên (trong đó có ít nhất 01 đảng viên giáo)

- Chính quyền đạt xuất sắc; trên 80% các phòng ban được tỉnh xếp loại mức cao nhất.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt xuất sắc.

- Đảng bộ thị xã đạt danh hiệu: Vững mạnh.

- Thành lập chi bộ tăng cường khối 7, phường Quỳnh Xuân.

Ban Biên tập Bản Tin Hoàng Mai

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu