Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công khai kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về đề nghị công nhận thị xã Hoàng Mai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới Công khai kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về đề nghị công nhận thị xã Hoàng Mai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
 
Công khai kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về đề nghị công nhận thị xã Hoàng Mai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (04/05/2021 04:24 PM)
Công khai kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về đề nghị công nhận thị xã Hoàng Mai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn 122/HD-MTTW-BTT của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 16/01/2019 về hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã; Nội dung công khai, Xin mời quý vị, nhân dân click vào đây: Quyết định và biểu mẫu 7a; 7b; 7c
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu