Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG TIN VỀ CHI CỤC THỐNG KÊ THỊ XÃ HOÀNG MAI THÔNG TIN VỀ CHI CỤC THỐNG KÊ THỊ XÃ HOÀNG MAI
 
THÔNG TIN VỀ CHI CỤC THỐNG KÊ THỊ XÃ HOÀNG MAI (09/09/2015 03:14 PM)

 DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

TT

Họ và tên

Chức vụ (lĩnh vực phụ trách)

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Ghi chú

1

Bùi Văn Quang

Chi cục trưởng

0383 667 678

0948141839

bvquang@gso.gov.vn

0987056610

2

Hồ Thị Vân

Phó Chi cục trưởng

0383 667 678

0986910478

tinhco521@gmail.com

htvan@gso.gov.vn

3

Lê Thị Khuyên

Thống kê viên

0383 667 678

0383504684

khuyentkhm@gmail.com


4

Phạm Thị Kim Thoa

Thống kê viên

0383 667 678

0984132246

ptkthoa1984@gmail.com

0915016323

5

Vũ Thị Lệ

Cán bộ hợp đồng

0383 667 678

0979606828

levt2804@gmail.com


6

Hồ Nghĩa Ngọc

Cán bộ hợp đồng

0383 667 678

0962579246

ngoctmdt@gmail.com


 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu