Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG TIN VỀ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ HOÀNG MAI THÔNG TIN VỀ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ HOÀNG MAI
 
THÔNG TIN VỀ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ HOÀNG MAI (15/11/2018 09:06 PM)

THÔNG TIN VỀ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ HOÀNG MAI

 

* Tên đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai được thành lập theo Quyết định số 1613/QĐ-BTP ngày 01tháng 7 năm 2013 của Bộ Tư pháp.

- Địa chỉ: Khối An Thịnh, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

 - Điện thoại: 0383.666.696 . Email: HoangMai.nan@moj.gov.vn

1. Về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

Nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị được quy định tại Điều 16, Luật thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008. Nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo quy định tại Điều 35 Luật Thi hành án dân sự; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất theo hướng dẫn, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật; lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án dân sự và giúp UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 174 Luật Thi hành án dân sự.

2. Cơ cấu tổ chức:

TT

Họ và tên

Chức vụ

(Lĩnh vực phụ trách

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

1

Trần Đình Tình

Chi cục trưởng

0945546696

tinhtd.nan@moj.gov.vn

2

Nguyễn Thị Bình

Chấp hành viên

0989629558

quocvuongquynhluu@gmail.com

3

Nguyễn Thị Vân

Chấp hành viên

01692700102

ockhanhvanvi@gmail.com

4

Nguyễn Tiến Anh

Chuyên viên

0942.485.456

anhnt@moj.gov.vn

5

Nguyễn Văn Thảo

Kế toán

0979.925.767

thaobds1989@gmail.com

6

Hoàng Thị Hà

Chuyên viên

0973.947.934

hoanghaql88@gmail.com

7

Nguyễn Thị Thiết

Văn thư

0918.688.634

 

8

Nguyễn Thị Hằng

Văn phòng

0968992744

Hangk51b2@gmail.com.vn


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu