Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG TIN VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC HOÀNG MAI THÔNG TIN VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC HOÀNG MAI
 
THÔNG TIN VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC HOÀNG MAI (09/09/2015 03:07 PM)

- Địa chỉ cơ quan:

Trụ sở chính đang xây dựng: khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Trụ sở đang thuê: xóm 20, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

Kho bạc Nhà nước Hoàng Mai là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An có chức năng thực hiện nhiệm vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn thị theo quy định của pháp luật.

Tập trung các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, hạch toán các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Tổ chức thực hiện kiểm soát thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Quản lý quỹ ngân sách thị xã và các quỹ tài chính khác được giao.

Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy định

Quản lý ngân quỹ Kho bạc Nhà nước thị xã theo chế độ quy định; Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước thị xã.

Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước Hoàng Mai.

Tổ chức thực hiện công tác kế toán nhà nước: hạch toán kế toán về thu, chi NSNN, các quỹ tài chính do KBNN thị xã quản lý.

- Cơ cấu tổ chức:


TT

Họ và Tên

Chức vụ

(lĩnh vực phụ trách)

Điện thoại

cơ quan

Điện thoại

di động

Địa chỉ Email

Ghi chú

1

Phạm Thị Thuyên

Giám đốc

0383.668.669

0943.694.888

phamthuyen66kbnn@gmail.com


2

Hồ Anh Văn

Phó giám đốc


0946.016.966

vankbhm@gmail.com


3

Phạm Thị Quỳnh Phương

Kế toán trưởng

0.383.668.998

0985.420.149

phuongtrung@gmail.com

Tổ kế toán

4

Trần Đức Hải

Kế toán viên


0982.864.129

haikbnnhoangmai@gmail.com

Tổ kế toán

5

Nguyễn Thị Nhung

Kế toán viên


0975.840.663

nguyennhung174@gmail.com

Tổ kế toán

6

Nguyễn Thị Minh Thắng

Kế toán viên


0912.986.619

thangco196@gmail.com

Tổ kế toán

7

Nguyễn Thị Xuân

Thủ quỹ


01683.757.909


Tổ Kho quỹ

8

Nguyễn Xuân Quỳnh

Chuyên viên


0912.919.979

quynh.cko@gmail.com

Tổ TH-HC

9

Nguyễn Hữu Trung

Bảo vệ


0985.609.099

trungkbhm68@gmail.com

Tổ TH-HC

10

Đoàn Văn Họa

Bảo vệ


0912.968.468


Tổ TH-HC


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu