Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THỊ XÃ HOÀNG MAI THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THỊ XÃ HOÀNG MAI
 
THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THỊ XÃ HOÀNG MAI (09/09/2015 03:02 PM)

-         Đia chỉ cơ quan:  P. Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, Nghệ An

-         Chức năng, Nhiệm vụ: Thực hiện côngng tác An sinh xã hội.

-         Cơ cấu tổ chức:

TT

Họ và tên

Chức vụ (Lĩnh vực phụ trách)

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

Ghi chú

1

Nguyễn Xuân Cường

Giám đốc

0383.661.555

0984.952.567

Cuongbhxhna@gmail.com


2

Nguyễn Bùi Thuận

P.Giám Đốc

0383.661.555

091.565.8668

Thuannbbhxh@gmail.com


3

Hồ Thanh Minh

Chế độ

0383.661.555

0912.257.928

hominhbhxh@gmail.com


4

Bùi Phương Đông

Chế độ

0383.661.555

0912.241.096

buiphuongdong1906@gmail.com


5

Bùi Thị Thúy

Kế toán

0383.661.555

0919.446.596

nguyenbuinhilam@gmail.com


6

Nguyễn Khắc Hùng

TN&QLHS

0383.661.555

0979.877.802

hungxuan1977@gmail.com


7

Nguyễn Thị Thúy Phượng

TN&QLHS

0383.661.555

0978.397.397

thuyphuong143@gmail.com


8

Trần Thị Hiền

Thu

0383.661.555

0977062207

hientran1312@gmail.com


9

Đậu Thị Hiên

Thu

0383.661.555

0988.220.679

maihien.bhxh@gmail.com


10

Ngô Mạnh Hùng

Thu

0383.661.555

0974.856.756

ngohung1407@gmail.com


11

Trần Nam Hưng

Sổ Thẻ

0383.661.555

0942.723.329

namhung291992@gmall.com


12

Lê Cảnh Đức

Giám định

0383.661.555

098.307.323213

Lê Văn Hải

Giám định

0383.661.555

0914.929.30814

Đặng Thị Hoài Thanh

Văn Thư

0383.661.555

0978.013.477          

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu