Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kết luận nội dung tố cáo tại phường Quỳnh Thiện
Thông báo về việc phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức
Thông báo Về việc thông báo danh sách và số báo danh thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức và thời gian, địa điểm tiến hành tổ chức phỏng vấn
Thông báo tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo
Kết luận Thanh tra
Kết luận thanh tra Trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Quỳnh Dị trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; gắn với việc thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ công chức tại UBND phường Quỳnh Dị
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2021 của thị xã Hoàng Mai
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, thông báo xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên mầm non và giáo viên tin học tiểu học năm 2021
Tài liệu đăng tải lấy ý kiến QHSD đất đến 2030 Hoàng Mai
Tài liệu đăng tải lấy ý kiến QHSD đất đến 2030 Hoàng Mai
Kết thuận thanh tra việc quản lý tài chính ngân sách tại Trường Mầm non Quỳnh Phương A
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Báo cáo Quy hoạch Quyền sử dụng đất thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2021-2030 (dự thảo)
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu