Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
15.9.2019CA 15/09/2019 Thủ tục hành chính về lĩnh vựa công an Tải về
87/QĐ-UBND 24/01/2019 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018 Tải về
78 /QĐ-UBND 22/02/2017 Quyết định về việc công bố kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND thị xã Hoàng Mai ban hành từ 31/12/2016 trở về trước Tải về
41/QĐ-UBND 14/01/2019 Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thị xã đã hết hiệu lực thi hành Tải về
1610/QD-UBND 25/12/2018 Quyết định về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND thị xã Hoàng Mai Tải về
769/QĐ-UBND 18/07/2017 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của thị xã Hoàng Mai Tải về
768/QĐ-UBND 18/07/2017 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2017 của thị xã Hoàng Mai Tải về
13/2016/CT-UBND 29/06/2016 Về việc tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Tải về
07/2016/QĐ-UBND 06/06/2016 Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan HĐND và UBND thị xã Hoàng Mai Tải về
06/2016/QĐ-UBND 06/06/2016 Về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp thị xã Hoàng Mai Tải về
05/2016/QĐ-UBND 23/05/2016 Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai Tải về
12/2016/CT-UBND 08/04/2016 Về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 Tải về
11/2016/CT-UBND 08/04/2016 về việc tăng cường các biện pháp chống chặt phá rừng trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016 Tải về
10/2016/CT-UBND 26/02/2016 Về việc tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai Tải về
09/2016/CT-UBND 26/02/2016 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xử lý xây dựng trái phép trên địa bàn thị xã Tải về
08/2016/CT-UBND 26/02/2016 về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Tải về
07/2016/CT-UBND 26/02/2016 Về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã Hoàng Mai Tải về
Số: 10/2016/CT-UBND 26/02/2016 Về việc tăng cương công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai Tải về
Số: 09/2016/QĐ-UBND 25/02/2016 Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 Tải về
Số: 08/QĐ-UBND 25/02/2016 Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã Hoàng Mai, Nghệ An Tải về
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu