Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hoàng Mai: Cần phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Hoàng Mai: Cần phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
 
Hoàng Mai: Cần phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (11/01/2019 05:22 PM)

Thị ủy Hoàng Mai đã tổ chức buổi quán triệt các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII).Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và nghiên cứu các chuyên đề như: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện ở các cấp.

Thị ủy Hoàng Mai yêu cầu các cấp cần tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 cho các đối tượng ở đơn vị mình, bảo đảm quân số, chất lượng cao nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, liên hệ trong từng Đảng bộ, chi bộ và từng cương vị chức trách, trong đó chú trọng việc phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở mỗi đơn vị, địa phương./.

Nguyễn Vân – Thu Hiền.


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu