Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Giải pháp nâng cao chất lượng quán triệt, cụ thể hoá nghị quyết ở Hoàng Mai Giải pháp nâng cao chất lượng quán triệt, cụ thể hoá nghị quyết ở Hoàng Mai
 
Giải pháp nâng cao chất lượng quán triệt, cụ thể hoá nghị quyết ở Hoàng Mai (05/12/2018 07:56 AM)

Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi bộ… là những giải pháp mà Thị uỷ Hoàng Mai tập trung thực hiện trong những năm qua nhằm nâng cao hiệu quả học tập và cụ thể hoá nghị quyết vào cuộc sống.


Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các NQ TW7, khóa XII

Bí thư Đảng uỷ cơ sở trực tiếp quán triệt nghị quyết

Đây là một trong những nét mới được thị xã Hoàng Mai triển khai nhằm nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng trong nhiệm kỳ này. Theo đó, Thị uỷ Hoàng Mai đặt yêu cầu trước hết là tăng cường vai trò lãnh đạo của các ấp uỷ trong nghiên cứu, triển khai, quán triệt và ý thức tự giác học tập của cán bộ, đảng viên, đặc biệt phải hết sức đề cao vai trò, trách nhiệm truyền đạt nghị quyết của bí thư cấp uỷ. Ban Thường vụ Thị uỷ yêu cầu bí thư cấp uỷ phải là người người chủ trì, chỉ đạo hội nghị quán triệt và trực tiếp triển khai nghị quyết, nhất là đối với những nghị quyết về xây dựng Đảng, nghị quyết của Đảng bộ cấp mình. Chia sẻ về nét mới này, Bí thư Đảng uỷ xã Quỳnh Trang Đậu Minh Thiện cho biết, việc bí thư cấp uỷ trực tiếp quán triệt nghị quyết mang lại hiệu quả nhiều mặt. Trước hết, đối với cá nhân người đứng đầu sau khi được học tập, tiếp thu từ cấp trên, phải tiếp tục tìm hiểu các tài liệu, dẫn chứng để soạn bài giảng nên hiểu được sâu sắc hơn. Mặt khác, quá trình quán triệt, bí thư cấp uỷ là người trực tiếp lãnh đạo ở cấp uỷ cơ sở nên nắm bắt và đưa vào những ví dụ, dẫn chứnng phù hợp với điều kiện cụ thể, đặc điểm, tình địa phương nên người nghe dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nắm bắt, vì thế hiệu quả cao hơn; đồng thời việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với các địa phương, đơn vị, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, Thị uỷ Hoàng Mai cũng chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng phù hợp với từng đối tượng để tạo sự hấp dẫn từ nội dung đến hình thức đối với người nghe; phát phiếu điểm danh, mỗi ngày 2 lần tại các hội nghị quán triệt, triển khai học tập nghị quyết; chỉ đạo và yêu cầu tất cả các đảng viên dự học tập, quán triệt nghị quyết đều phải tham gia thảo luận, viết bài thu hoạch và kiểm tra, giám sát việc viết thu hoạch, nhất là đối với cán bộ, đảng viên chủ chốt. Ví dụ, trong Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) do Thị uỷ tổ chức cho 135/156 đảng viên tham gia viết bài thu hoạch và có 15 ý kiến góp ý về một số vấn đề trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đặc biệt, Thị uỷ có thông báo kết quả học tập và khen ngợi những đơn vị chấp hành tốt, phê bình những đơn vị chưa tốt; số lượng, chất lượng tham gia học tập nghị quyết cũng được Hoàng Mai đưa vào thành một trong những tiêu chí đáng giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm. Ban Thường vụ Thị uỷ cũng uỷ quyền cho Ban Tuyên giáo Thị uỷ chỉ đạo cấp uỷ cơ sở quản lý tốt cán bộ, đảng viên trong hội nghị học tập nghị quyết. Những đảng viên chưa được học nghị quyết thì cấp uỷ phải liên hệ với các đảng bộ, chi bộ khác gửi đảng viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ Hoàng Mai Đặng Văn Hoàng cho biết: Với các giải pháp trên, số lượng đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý tham dự học tập nghị quyết đầy đủ và tinh thần nghiêm túc hơn. Công tác tuyên truyền nghị quyết cũng được đổi mới, đa dạng về nội dung, hình thức. Một số đơn vị đã chủ động sáng tạo kết hợp tuyên truyền nghị quyết tại hội nghị và trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở như: Quỳnh Xuân, Quỳnh Thiện, Quỳnh Lập, Quỳnh Phương, Quỳnh Trang…

Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ

Quán triệt và nâng cao chất lượng các nghị quyết của Đảng là khâu hết sức quan trọng, tuy nhiên sau khi đã nghe, đã hiểu thì việc đưa nghị quyết vào cuộc sống đạt hiệu quả cao mới là khâu quyết định. Vì thế, Hoàng Mai hết sức coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ bí thư chi bộ - những đầu tàu ở cơ sở - vì suy cho cùng con người mới là yếu tố quan trọng nhất để hiện thực và cụ thể hoá các chủ trương đặt ra. Từ quan điểm đó, trong năm 2018, Thị uỷ Hoàng Mai lần đầu tiên tổ chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi quy tụ đông đảo các bí thư chi bộ các khốí, xóm tham gia. Ở vòng thi cấp xã, phường mỗi thí sinh trải qua 2 phần thi: kiến thức chung và  xử lý tình huống. Trên cơ sở đó, các 10 phường, xã lựa chọn ứng cử viên xuất sắc nhất để dự vòng Chung kết do thị xã tổ chức. Tại vòng chung kết, các bí thư chi bộ trải qua 4 phần thi gồm: Tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, kiến thức chung, xử lý tình huống và trắc nghiệm.

Trải qua các phần thi, đặc biệt là xử lý tình huống và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, các bí thư chi bộ đã vận dụng kiến thức, kinh nghiệm gắn với thực tiễn công tác tại cơ sở vào cuộc thi đã tạo nên sự sinh động, hấp dẫn. Bí thư Đảng uỷ xã Quỳnh Lộc Trần Văn Kỳ cho biết, cuộc thi là dịp để các bí thư chi bộ trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi lẫn nhau về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, trong đó có việc đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ cũng là mục tiêu được Thị uỷ Hoàng Mai hướng tới khi tổ chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi. Vì thế, trước khi tổ chức thi, Ban Tổ chức Thị uỷ Hoàng Mai đã chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng cho 132 bí thư chi bộ khối, xóm tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của thị xã.

“Sau khi tham gia, có nhiều bí thư chi bộ chia sẻ trước đây tưởng việc gì cũng biết nhưng sau khi thi xong vỡ ra nhiều việc”, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ Hoàng Mai Nguyễn Trần Cường nói về hiệu quả hội thi, đồng thời cho biết, trên cơ sở phân loại, đánh giá các bí thư chi bộ, Thường trực Thị uỷ yêu cầu các Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Thị uỷ chủ trì, phối hợp với các ban đảng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư chi bộ các năm tiếp theo sát đúng với tình hình.

Thành Duy.


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu