Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kết luận Thanh tra Kết luận Thanh tra
 
Kết luận Thanh tra (11/08/2021 09:40 AM)
Kết luận thanh tra Trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Quỳnh Dị trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; gắn với việc thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ công chức tại UBND phường Quỳnh Dị
Xin mời Quý vị, Nhân dân CLick vào đây để xem chi tiết Kết luận
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu