Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội nghị mở rộng điều chỉnh đồ án quy hoạch đô thị TX Hoàng Mai Hội nghị mở rộng điều chỉnh đồ án quy hoạch đô thị TX Hoàng Mai
 
Hội nghị mở rộng điều chỉnh đồ án quy hoạch đô thị TX Hoàng Mai (07/07/2015 08:27 AM)

(Baonghean.vn) - Sáng 1/11, UBND thị xã Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị mở rộng thông qua điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoàng Mai. 


 

Giới thiệu nội dung điều chỉnh đồ án quy hoạch đô thị thị xã Hoàng Mai
TX Hoàng Mai mới được thành lập từ một phần đất và dân cư của huyện Quỳnh Lưu, nằm trong vùng kinh tế động lực và trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Năm 1998 đồ án quy hoạch khu công nghiệp Hoàng Mai đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại quyết định số 4834 ngày 31/12/1999.  Đến năm 2004 đồ án quy hoạch chung đô thị mới Hoàng Mai đã được xác lập và có quyết định 3948 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài, dưới tác động tích cực của sự phát triển kinh tế, Hoàng Mai đã có bước phát triển rõ nét, định hình nên dáng mạo thị xã mới trên cơ sở Quyết định số 47 ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh.
 
Trên thực tế, sự phát triển của thị xã Hoàng Mai trong thời gian gần đây có nhiều thay đổi so với đồ án năm 2004 đã được phê duyệt. Đồ án quy hoạch chung được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện tiềm năng và bước phát triển của thị xã trong thời gian tới. Theo đó, với chức năng là đô thị hạt nhân của vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ, đồ án điều chỉnh lần này đã dựa trên sự phát triển không gian đô thị Hoàng Mai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội chung của toàn tỉnh, đồng thời vẫn bảo vệ được cảnh quan môi trường sinh thái vững bền, phù hợp với chiến lược phát triển đô thị Hoàng Mai trong tương lai. Qua phân tích đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, các động lực tác động đến sự phát triển đô thị và quy mô dân số, đất đai, cơ sở kinh tế kỹ thuật của thị xã, đồ án điều chỉnh đã định hướng phát triển đô thị đến năm 2025 xứng tầm đô thị loại III với tính chất công nghiệp – thương mại, dịch vụ - du lịch. Thông qua việc lập quy hoạch các phân khu chức năng từng khu vực, có kế hoạch khai thác , sử dụng hiệu quả quỹ đất, các giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho thị xã Hoàng Mai.
 
Tại hội nghị mở rộng, các đại biểu đến từ Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Việt Nam, đại diện đơn vị thiết kế, con em Hoàng Mai đang hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đại diện các phòng, ban ngành thị xã đã có nhiều đóng góp quan trọng, nhằm hoàn thiện đề án quy hoạch lần này, xây dựng một cách tổng thể quy hoạch chung đô thị Hoàng Mai vừa hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của thị xã, của tỉnh Nghệ An, vừa phát huy, gìn giữ được những nét riêng vốn có của vùng đất này.
 
Nguyễn Vân
Đài TT-TH Hoàng Mai
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu