Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo về dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2017

kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hoàng Mai

Xem Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hoàng Mai tại đây

Xem Báo cáo  kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hoàng Mai tại đây

Xem phụ lục các công trình Dự án tại đây

Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã Hoàng Mai
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu