Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Hoàng Mai khóa 1, nhiệm kỳ 2011-2016 Danh sách đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Hoàng Mai khóa 1, nhiệm kỳ 2011-2016
 
Danh sách đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Hoàng Mai khóa 1, nhiệm kỳ 2011-2016 (06/07/2015 03:13 PM)
Danh sách đại biểu hội đồng nhân dân thị xã Hoàng Mai khóa 1, nhiệm kỳ 2011-2016

 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 


THỊ XÃ HOÀNG MAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 


DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI,


 

KHÓA 1, NHIỆM KỲ 2011 - 2016


 

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác


 


 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ HOÀNG MAI, NHIỆM KỲ 2011 - 2016


 

1

Đoàn Hồng Vũ

10/08/1964

Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai.


 

2

Nguyễn Duy Thao

10/10/1969

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai


 

3

Nguyễn Duy Xuyên

16/11/1977

Ủy viên Thường trực HĐND thị xã.


 

4

Tô Huy Hùng

09/07/1961

Trưởng Ban KT-XH HĐND.


 

5

Hồ Thị Hằng

15/10/1977

Phó Ban KT-XH HĐND.


 

6

Hồ Văn Cậy

28/09/1970

Trưởng Ban Pháp chế HĐND.


 

7

Nguyễn Đình Thuật

20/08/1960

Phó Ban Pháp chế HĐND


 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND THỊ Xà HOÀNG MAI KHÓA I, NHIỆM KỲ 2011 - 2016


 

1

Hồ Văn Cậy

28/09/1970

Ủy viên BTV Thị ủy, CN UBKT Thị uỷ Hoàng Mai, trưởng Ban Pháp chế HĐND.


 

2

Lê Sỹ Chiến

30/07/1966

Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai


 

3

Trần Đình Chiểu

19/08/1957

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập.


 

4

Phạm Chí Diên

16/07/1969

Thị ủy viên, Giám đốc BQL dự án


 

5

Võ Văn Dũng

01/10/1964

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy


 

6

 

11/11/1977

Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai


 

7

Nguyễn Bá Hào

23/08/1972

Thị ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ thị xã Hoàng Mai


 

8

Phạm Văn Hào

03/09/1978

Trưởng phòng TN&MT, UBND thị xã Hoàng Mai


 

9

Hồ Thị Hằng

15/10/1977

Thị ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hoàng Mai, phó Ban KT-XH HĐND.


 

10

Đặng Văn Hoàng

20/07/1978

Thị ủy viên, phó Ban Tuyên giáo Thị ủy.


 

11

Tô Huy Hùng

09/07/1961

Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND.


 

12

Lê Văn Kỳ

17/10/1964

Phó Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Vinh.


 

13

Trương Công Lai

01/02/1958

Giám đốc Công ty TNHH Lâm Đại Năm


 

14

Lê Văn Lương

23/10/1984

UV BCH Tỉnh đoàn, Thị ủy viên, BT Thị đoàn


 

15

Nguyễn Thị Lý

02/03/1981

Phó hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Thiện


 

16

Nguyễn Bá Minh

12/07/1954

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Hoàng Mai


 

17

Trần Thị Nhung

17/01/1977

Phó hiệu trưởng Trường TH Quỳnh Xuân A


 

18

Lê Thị Nụ

12/10/1966

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quỳnh Trang


 

19

Hoàng Danh Tấn

05/10/1966

 Thị ủy viên, Trưởng phòng phòng Nội vụ.


 

20

Nguyễn Đình Tề

21/12/1962

Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy.


 

21

Nguyễn Duy Thao

10/10/1969

Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai


 

22

Vũ Thị Thảo

10/02/1963

Ủy viên BTV Thị ủy, P.Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai


 

23

Lê Công Thụ

05/05/1962

Thị ủy viên,Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hoàng Mai


 

24

Nguyễn Đình Thuật

20/08/1960

Thị ủy viên,Chủ tịch LĐLĐ thị xã Hoàng Mai, phó Ban Pháp chế HĐND


 

25

Hồ Phi Triều

24/01/1978

Thị ủy viên, Trưởng phòng Quản lý Đô thị.


 

26

Hồ Ngọc Trung

21/05/1966

Bí thư Đảng ủy phường Quỳnh Phương.


 

27

Hồ Xuân Tú

16/02/1965

Ủy viên BTV Thị ủy, Chỉ huy Trưởng BCH QS thị xã Hoàng Mai


 

28

Hồ Sỹ Tùng

22/08/1970

Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Vinh..


 

29

Nguyễn Hữu Tuy

10/03/1966

Phó Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai


 

30

Trần Thị Tuyết

03/09/1964

Điều dưỡng trưởng, PK Đa khoa Hoàng Mai.


 

31

Nguyễn Anh Văn

05/10/1975

Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Hoàng Mai


 

32

Đoàn Hồng Vũ

10/08/1964

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai.


 

33

Nguyễn Duy Xuyên

16/11/1977

Ủy viên Thường trực HĐND thị xã.

 

 

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu