Danh sách TTHC Cấp Huyện
Skip portletPortlet Menu
 
Danh sách TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thủ tục hành chính cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài đến Việt Nam cấp Trung học cơ sở, tiểu học Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại máy tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thá Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục hỗ trợ chuyển đổi diện tích đất sang nuôi trồng thủy sản. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở và tiểu học. Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90CV trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản đối với các đối tượng Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục sát, nhập, chia tách trường trung học cơ sở. Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục thành lập trường tiểu học. Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục chuyển từ hình thức giao rừng sang hình thức thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Thủ tục sát, nhập, chia tách trường tiểu học. Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Cấp giấy phép khai thác tre nứa cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn Nông nghiệp và PTNT
Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Cấp giấy phép khai thác tận thu, tận dụng trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư Nông nghiệp và PTNT
Đăng ký tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo. Nội vụ
Thủ tục Cấp giấy phép khai thác rừng trồng, gỗ vườn, cây trồng phân tán của chủ rừng là tổ chức, doanh nghiệp từ nguồn vốn ngân sách hoặc vốn vay ưu đãi Nông nghiệp và PTNT
<<  <  ...  5  6  7  8  9  >  >>  
 
Thủ tục hành chính cấp xã
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo Tôn giáo
Tiếp nhận việc đăng ký người vào tu Tôn giáo
Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định Tôn giáo
Xác nhận hồ sơ thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Tôn giáo
Thông báo tổ chức lễ họ tôn giáo Tôn giáo
Đăng ký người vào tu Tôn giáo
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, không tin được cha, mẹ đẻ Hành chính tư pháp
Đăng lý việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ để của trẻ được nhận làm con nuôi đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ đang còn và không mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con chưa thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nhận con Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con đã thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký chấm dứt việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký thay đổi việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc kết hôn Hành chính tư pháp
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc Hành chính tư pháp
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>