Danh sách TTHC Cấp Huyện
Skip portletPortlet Menu
 
Danh sách TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thủ tục hành chính cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) Công thương
Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá. Công thương
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu) Giao thông vận tải
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện). Giao thông vận tải
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện) Giao thông vận tải
Thủ tục Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông Giao thông vận tải
Thủ tục Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Giao thông vận tải
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp thay đổi tính năng kỹ thuật phương tiện). Giao thông vận tải
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông Giao thông vận tải
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy). Giao thông vận tải
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy phé Công thương
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới do nhận thừa kế quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá Công thương
Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ ruợu Công thương
Thủ tục Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người sử dụng đất nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ ruợu. Công thương
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Thủ tục hành chính cấp xã
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ liệt sỹ Lao động, TB & XH
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây cắt phần mộ liệt sỹ tại khi mộ gia tộc để quản lý lâu dài Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí đối với người có công với cách mạng Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị trợ cấp đối với vợ (chồng)liệt sỹ đã tái giá Lao động, TB & XH
Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ ưu đãi trong Giáo dục đào tạo Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ với người có công nuôi liệt sỹ Lao động, TB & XH
Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng Lao động, TB & XH
Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người già cô đơn vào nhà xã hội Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bị thương để giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người nhiễm HIV-AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo vào nhà xã hội Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị câp lại bằng tổ quốc ghi công Lao động, TB & XH
Xác nhận bản khai về người có công để đề nghị chế độ trợ cấp ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bệnh tật để giải quyết chế đọ hưởng trợ cấp bệnh binh Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị cấp lại sở lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị phong tặng, truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng Lao động, TB & XH
Xác nhận cấp đổi giấy chứng nhận thương binh, bênh binh, gia đình liệt sỹ Lao động, TB & XH
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ, làm mới, sữa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở Lao động, TB & XH
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Lao động, TB & XH
<<  <  ...  3  4  5  6  7  >  >>