image banner
Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Công tác dân vận góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện
Công tác dân vận làmột bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng; là trụ cột, nền tảng quantrọng trong công tác phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức sâu sắc được điều đó,Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận phối hợp với các ban, ngành, địaphương, đơn vị trong thị xã tham mưu cấp ủy triển khai và tổ chức thực hiện cóhiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Đặc biệt làchỉ đạo, xây dựng nhiều mô hình nhằm nâng cao chất lượng, thực hiện trong côngtác dân vận từ thị xã đến cơ sở.


Công tác dân vận góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã

Công tác triển khai, đánh giá các văn bản thực hiện công tác dân vận được chú trọng. Đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức sơ, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương như: Sơ kết 05 năm về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng giai cấp công nhân; 10 năm về thực hiện Thông báo Kết luận số 148-TB/TW, Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ trướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo.

Cấp ủy, chính quyền thị xã và cơ sở làm tốt việc thực hiện Quy chế đối thoại tiếp xúc với nhân dân, Thường trực Thị ủy đối thoại với khu dân cưu 9B xã Quỳnh Lộc về những băn khoăn sát nhập xóm; đối thoại gần 200 đồng chí là bí thứ đảng bộ, bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, phường; đối thoại với nhân dân khiếu nại phạm vi 13,5m đường Quốc lộ 1A; chỉ đạo xử lý 36 vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở và những phản ánh của cơ sở đối với các phòng, ban, UBND thị xã. Chỉ đạo cơ sở tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND với nhân dân ở 10/10 xã, phường được 19 cuộc có 1.538 lượt người tham gia với 204 lượt ý kiến. Chỉ đạo các xã, phường, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT - TTg ngày 16/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước”. Công tác tiếp dân theo định kỳ, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân. Năm 2018, đã tiếp 46 lượt công dân (29 vụ việc), giảm 20 lượt (15 vụ việc) so với cùng kỳ, đã giải quyết 22/29 vụ việc, đạt 75% số vụ việc. Tiếp nhận 29 đơn (29 vụ việc), tăng 15 đơn (15 vụ việc) so với so với cùng kỳ, đã giải quyết 23/29 vụ việc, đạt 79%.

Việc triển khai theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Quy định số 124 - QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” được MTTQ và các đoàn thể các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm tốt ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”. Công tác vận động bà con giáo dân, các chức sắc, chức việc thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước không để xẩy ra điểm nóng như: vận động bà con xóm 6 xã Quỳnh Vinh tự nguyện tháo dỡ nhà nguyện xây dựng trái phép; gặp gỡ, trao đổi với 4 Linh mục và các chức việc ở 4 xứ họ giáo trên địa bàn không tổ chức tuần hành trước sau phiên tòa xét xử đối tượng Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Oai thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân....tổ chức gặp gỡ, thăm, tặng quà các chức sắc, chức việc cốt cán nhân dịp lễ trọng.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị xã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2018, thị xã có 55 mô hình, điển hình cấp thị xã trong tập thể và cá nhân (kinh tế 16 mô hình; văn hóa - xã hội 21 mô hình; Quốc phòng - an ninh: 11 mô hình; xây dựng Đảng: 7 mô hình); đăng ký chọn 03 đơn vị để xây dựng mô hình điểm của tỉnh. Tổ chức thành công hội nghị biểu dương mô hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016 -2018.

Bên cạnh những kết qua đã đạt được, việc thực hiện công tác dân vận vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế: Công tác xây dựng cơ sở, xây dựng cốt cán phong trào của một số đoàn thể còn hạn chế, chưa kịp thời. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đầy đủ đến công tác dân vận, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở...

Để làm tốt công tác dân vận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thị xã trong thời gian tới, Ban dân vận các cấp cần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác dân vận cần chú trọng tổng hợp tình hình, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của các tầng lớp nhân dân ở các xã, phường. Làm tốt công tác phối hợp hoạt động với MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở trong công tác vận động quần chúng. Kịp thời triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Thị ủy về công tác dân vận; phối hợp với Đảng bộ Cơ quan chính quyền thị xã chỉ đạo các cơ quan nhà nước làm tốt công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản liên quan đến việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp...

Nguyễn Đình Tề

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy


 • Chăm lo công tác an sinh xã hội

  Cùng vớiphát triển kinh tế, những năm qua, công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bànthị xã được Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã và các tổ chức đoàn thể, hội quantâm, chăm lo chu đáo. Nhờ  đó, cuộc sốngcác gia đình chính sách, hộ nghèo trên được cải thiện đáng kể.

 • Quỳnh Thiện hướng tới xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị

  Được mệnhdanh là “con chim đầu đàn” trong chiến lược phát triển của thị xã, Quỳnh Thiệncó sự chuyển mình nhanh chóng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lối sống của người dânchuyển biến nhanh sang đô thị, nhân dân đồng lòng, sát cánh với Đảng bộ, chínhquyền hướng tới xây dựng phường trở thành đơn vị chuẩn văn minh đô thị trướcnăm 2025.

 • Công đoàn thị xã: điểm tựa vững chắc cho công chức, viên chức và người lao động

  Xây dựng tổchức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn. Côngđoàn có vững mạnh thì mới có đủ vị thế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ bảncủa mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, là điểm tựacủa đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ), đáp ứngyêu cầu trong tình hình mới.

 • THỊ XÃ HOÀNG MAI – HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI III

  Nhiệm kỳ2015 - 2020, với sự quan tâm định hướng, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Thường vụ Tỉnhủy và các ngành cấp trên, từ việc khơi dậy và phát huy nội lực trong, ngoài thịxã, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, sự nỗ lực, tin tưởng và ủnghộ của nhân dân, trên bản đồ phía Bắc của tỉnh Nghệ An đang hiển diện một màu sắctươi mới của đô thị trẻ, từng bước trở thành một vùng kinh tế năng động, cựctăng trưởng của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng thị xã trở thành đô thị loạiIII.

 • Nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”

  Sinh thờiChủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéothì việc gì cũng thành công”. Vận dụng quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ ChíMinh, trong những năm qua, Hoàng Mai đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thốngchính trị, nòng cốt là hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  từ thị xã xuống cơ sở trong việc xây dựng vànhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

 • Công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng

  Công tác tổchức cán bộ có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần quyết địnhđến việc thành bại trong tổ chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng. Quan điểm, tưtưởng tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khóa XII đãnhấn mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng toàn diện, cả về tư tưởng, đạo đức,tổ chức và nhất là công tác cán bộ, coi đây là then chốt của nhiệm vụ then chốt.

 • Xây dựng mô hình dân vận khéo: Ít nhưng tiêu biểu

  Đólà chỉ đạo của Phó Bí thư Thị ủy Đàm Hữu Hồng khi kiểm tra tình hình triển khaicác mô hình dân vận khéo của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai vàochiều 29/5. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Tề - Trưởng Ban dân vận Thị ủy.

 • Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở

  Cán bộ và công tác cán bộ cóvai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng,là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căndặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bạiđều do cán bộ tốt hoặc kém”.

 • Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

  Xác địnhcông tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tácxây dựng Đảng, trong thời gian qua, Thị ủy Hoàng Mai đã từng bước nâng cao chấtlượng và hiệu quả công tác giám sát mở rộng trên tất cả các lĩnh vực; kiểm tratheo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễphát sinh vi phạm. Để công tác kiểm tra, giám sát đượcthực hiện có hiệu quả, hàng năm Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủyxây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát từ đầu năm một cách cụ thể,phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ. Đồng thời, hướng dẫn các đảng ủy,chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng,nhiệm vụ của mình.